By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 22, 27. 12., s. 15
Annotation: Zpráva připomínající návštěvu V. Mejercholda v Praze v říjnu 1936.
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 15, 18. 9., s. 11
Annotation: Úvaha o konferenci "Perspektivy teatrologie 2", která se konala v Olomouci (17.-18. 5. 2018). Autor si všímá změn, které v teatrologii jako oboru...
Article
3
In: Moderní divadlo. -- ISSN 2571-1423. -- Roč. 14, 2019/2020, č. 2, listopad/prosinec 2019, s. 22-23
Annotation: Článek o účasti divadel a divadelníků na listopadovém a prosincovém dění roku 1989.
Article
4
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 23, 2012, č. 1, s. 148-153
Annotation: Recenze, s obecnějšími poznámkami k problému ideologičnosti v literární historiografii.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 413-422
Annotation: Interpretace dramatu R. Sikory.
Article
6
7
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 17, 2006, č. 1, březen, s. 60-72
Annotation: Studie s kapitolami Pookupační vzepětí divadla, Postupný nástup normalizátorů [zde též o stavu teatrologie a divadelní kritiky], Dramaturgický...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 12, 21. 3., s. 10
Annotation: Referát o mezioborovém sympoziu na téma Ideologie a imaginace.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 15, 11. 4., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 49, 6. 12., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 21, 20. 5., s. 4
Annotation: Polemický článek namířený proti návrhu nového ředitele Národního divadla D. Dvořáka přejmenovat ND.
Article
12
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 16, 2002, č. 3, podzim, s. 30-31
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 15, 2001, č. 3, podzim, s. 12-14
Annotation: Medailon.
Article
14
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 16, 2002, č. 4, zima, s. 10-13
Annotation: Biografický článek.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 13, 25. 6., s. 10
Annotation: Polemika s recenzí J. Chrobáka (Tvar č. 11/2009).
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 5, listopad, s. 700-703
Annotation: Článek recenzující novou koncepci č. 1 21. ročníku (2010) časopisu Divadelní revue.
Article
17
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2007, č. 6, [17. 6.], s. 41-43
Annotation: O hře a její inscenaci v Národním divadle v Praze (prem. 22. a 23. 2. 2007).
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 7, 9. 2., s. 13
Annotation: Referát o inscenaci HaDivadla Brno v režii A. Kroba (prem. 11. 1. 2009); v úvodu o vzniku hry.
Article
19
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 18, 2007, č. 1, s. 128-132
Annotation: Referát o scénickém časopisu Divadla Husa na provázku Brno č. 4/2006, obsahující aktovou hru M. Uhdeho o neuskutečněné brněnské návštěvě...
Article
20