By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 7, březen 2005, s. 362-367
Annotation: Vzpomínka na vznik kontroverzní příručky; připojena bibliografie knižního díla J.K. Miklíka.
Article
2
In: Na hlubinu. -- ISSN 1805-8817. -- Roč. 21, 1947, č. [7], s. 278
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
3
In: Na hlubinu. -- ISSN 1805-8817. -- Roč. 21, 1947, č. [1], s. 38
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
4
In: Na hlubinu. -- ISSN 1805-8817. -- Roč. 21, 1947, č. [10], s. 377-378
Annotation: Varování před četbou románu K. Schulze Kámen a bolest.
Article
5
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 3, 1992, č. 5/6, s. 54-59
Annotation: Kapitola z dosud nepublikovaného díla T. V. o baroku.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 40, 8.-14. 10., s. 8
Annotation: Dva eseje. Přetištěno z: Řád morální a řád umělecký, 1948.
Article
7
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 11, 2007, č. 3, s. 153-162
Annotation: Perzifláž o literární kritice a jejích technikách.
Article
8
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 123-138
Annotation: Tato esej se zabývá hagiografií, hlavně pak vztahem mezi legendou a historií. Autor zde řeší otázku, zda vůbec mají legendy nějaký historický...
Article
9
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 141-142
Annotation: Autor poznámky zde brání pana: Deml Jakub proti nařčením pana: Janský Karel, která vyšla v Kritickém měsíčníku. Protektorát.
Article
10
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 186
Annotation: Autor poznámky se rozčiluje nad faktem, že vyzval pana: Brambora z Kulturní politiky, aby uvedl nějaké důkazy nařčení, která proti autorovi...
Article
11
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 186-187
Annotation: Autor poznámky zde brání pana: Deml Jakub před nařčeními v článku z Kritického měsíčníku. Zmíněn: Janský Karel.
Article
12
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 196-197
Annotation: Kenneth Roberts: Arundel. Přeložila: Jílovská St. Vydal F. Borový v Praze 1947. Stran 656, 160 Kčs. Autor referátu knihu pana: Roberts Kenneth nejdříve...
Article
13
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 197-198
Annotation: Harold Nicolson: Odzbrojení Johna Shorlanda. Public Faces. Přeložili: Ehler Zd. a Šmída J. Vydal V. Petr v Praze 1947. 264 stran, 60 Kčs. Autor referátu...
Article
14
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 198-200
Annotation: John Boynton Priestley: Sobotní svítání. Daylight on Saturday. Přeložil: Lorenc J. J. Vydala Práce v Praze 1946. 312 stran, 110 Kčs. Autor referátu...
Article
15
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 223-228
Annotation: Autor zde uvažuje o uměleckém díle. Rozděluje ho do tří fází vývoje - koncepce, kompozice a výrazu - a ty rozebírá. Nakonec dochází k tomu,...
Article
16
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 238-239
Annotation: Rodinné listy Karla Sabiny. Uspořádal a poznámkami doprovodil: Thon Jan. Vydal Melantrich, Praha 1947. Stran 148 + 8 příloh. Cena 65 Kčs. Autor...
Article
17
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 240
Annotation: James Hilton: Byla to vražda? Přeložil: Fiker Eduard. Vydal J. Lukasík, Ostrava 1947. Stran 176, cena 63 Kčs. Autor referátu knihu pana: Hilton James...
Article
18
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 240
Annotation: Ben Lucien Burman: Parník přijíždí. Přeložila: Kořánová Olga. Vydali Škubal a Machajdík, Praha 1947. Stran 240, cena 75 Kčs. Autor referátu...
Article
19
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 20-26
Annotation: Autor svůj článek o kritice rozdělil do čtyř částí, které nazval: Autor a kritik, Kritik a autor, Čtenář a kritik a Ethos kritiky. V prvních...
Article
20
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 27
Annotation: Ironická báseň o současném stavu básnictví.
Article