Showing results 1 – 20 of 91
Refine Results
Narrow Search:
 1. 1
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020
  Info: Opera Slavica -- Roč. 28, 2018, č. 1, s. 70–71
  Annotation: Recenze.
  online
  Saved in:
 2. 2
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Voisine-Jechová, Hana, 1927-2020...«
  Main Authors: Kuryluk, Ewa, 1946–, Schulz, Bruno, 1892–1942
  Info: Roš Chodeš -- Roč. 79, 2017, č. 12, prosinec, s. 12
  Annotation: Portrét B. Schulze v porovnání s F. Kafkou; text je proložen úryvky Schulzovy prózy.
  online
  Saved in:
 3. 3
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020
  Info: Slavica Litteraria -- Roč. 20, 2017, č. 2, s. 154–155
  Annotation: Glosa o Máchově básni „Dobrou noc“.
  online
  DOI
  Saved in:
 4. 4
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020
  Info: Slavica Litteraria -- Roč. 18, 2015, č. 1, 1. 11., s. [125]–137
  Annotation: Studie „Zbytečný hrdina“ v české a polské literatuře koncem 19. století. Srovnání na základě rozdílů.
  online
  Saved in:
 5. 5
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.–, Zelenka, Miloš, 1961–, Zelenková, Anna, 1964–, Kučera, Petr, 1960 listopad 22.–, Pokorný, Milan, 1961–, Bátorová, Mária, 1950–, Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020, Bína, Daniel, 1969–, Niklesová, Eva, 1983–, Mikulášek, Alexej, 1962–, Gbúr, Ján, 1953–, Mlčochova, Margarita, Pešková, Michaela, 1977–, Všetička, František, 1932–, Stehlík, Petr, 1978–, Hladký, Ladislav, 1958–, Pavera, Libor, 1972–, Dorková, Zlatica, Maiello, Giuseppe, 1962–
  Published: Brno : Galium, 2015.
  Annotation: Kolektivní monografie věnovaná památce českého slavisty Slavomíra Wollmana; mj. s uvedenými příspěvky.
  Saved in:
 6. 6
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020, Hashemi, Michaela, 1958–, Ibler, Reinhard, 1952–, Dorovský, Ivan, 1935–2021, Szlufik, Jacek, Změlík, Richard, 1978–, Válková, Vladimíra, Šimonik, Danuta, Szymonik, Wacław, Kostincová, Jana, 1968–, Celhofferová, Kristýna, Benyovszky, Krisztián, 1975–, Paučová, Lenka, 1986–, Ponomarenko, Marija Nikolajevna, Hnatjuk, Mychajlo, 1947–, Vlček, Radomír, 1957–, Šaur, Josef, 1981–, Eliáš, Anton, 1950–, Madecki, Roman, 1969–, Pokorný, Milan, 1961–, Filip, Aleš, 1964–
  Published: Brno : Jan Sojnek – nakladatelství Galium, 2015.
  Annotation: Kolektivní monografie obsahuje příspěvky ke studiu střední Evropy, též ve vztahu k české literatuře a českému literárnímu provozu (některé...
  Saved in:
 7. 7
  Czech Literary Web Bibliography
  Main Author: Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020
  Info: Literarni.cz [online] -- 10. 12. 2014
  Annotation: Rozhovor s H. Voisine Jechovou o literatuře, o založení oboru bohemistiky na Sorbonně a o jejím životě; připojena bio-bibliografická poznámka.
  online
  Saved in:
 8. 8
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020
  Info: Plž -- Roč. 13, 2014, č. 11, listopad, s. 15–19
  Annotation: Příspěvek přednesený na konferenci o cenzuře (Univerzita Palackého v Olomouci), nezařazený do konferenčního sborníku. Mj. o postojích J. Mukařovského....
  Saved in:
 9. 9
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020
  Info: Literární archiv -- Sv. 46, 2014, s. 43–51
  Annotation: Studie; s poznámkou na s. 52.
  Saved in:
 10. 10
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020
  Info: Literární archiv -- Sv. 45, 2013, s. 13–21
  Annotation: Studie.
  Saved in:
 11. 11
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020
  Info: Slavica litteraria -- Roč. 15, 2012, č. 2, 15. 12., s. [103]–111
  Annotation: Studie.
  online
  Saved in:
 12. 12
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020
  Info: Slavica litteraria. Supplementum -- Roč. 15, 2012, č. 2, 30. 11., s. [197]–208
  Annotation: Příspěvek se zaměřuje na některé rozpory české literatury předbřeznové (předmáchovské), t. j. srovnává to, co se publikovalo, a to, co...
  online
  Saved in:
 13. 13
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Bok, Václav, 1939–, Novotný, Jiří, Hošna, Jiří, 1950–, Gaj, Beata, Malura, Jan, 1971–, Peřina, Josef, 1945–2020, Hashemi, Michaela, 1958–, Bočková, Hana, 1955–, Jindráček, Václav, 1985–, Staněk, Jiří, 1948–, Haman, Aleš, 1932–2023, Jirásek, Bohumil, 1931–2021, Kudrnáč, Jiří, 1953–, Novotný, Vladimír, 1946–, Zelenka, Miloš, 1961–, Všetička, František, 1932–, Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020, Hoffmann, Bohuslav, 1940–, Lederbuchová, Ladislava, 1949–, Moldanová, Dobrava, 1936–, Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.–, Nováková, Jaroslava, 1976–, Hrdlička, Milan, 1935–
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita, 2012.
  Annotation: Sborník příspěvků věnovaných literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám, s úvodními laudatii a mj. uvedenými studiemi.
  Saved in:
 14. 14
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Fořt, Bohumil, 1973–, Richterová, Sylvie, 1945–, Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020, Kosková, Helena, 1935–, Všetička, František, 1932–, Koten, Jiří, 1979–, Haman, Aleš, 1932–2023, Tlustý, Jan, 1977–, Zand, Gertraude, 1964–, Vibert, Bertrand, Kubíček, Tomáš, 1966–, Prodiguis, Lakis, Češka, Jakub, 1971–, Suchomel, Milan, 1928–, Pavel, Thomas G., 1941–, Sládek, Ondřej, 1976–, Scarpetta, Guy, 1946–, Petras, Martin, Rizzante, Massimo, 1963–, Bieńczyk, Marek, 1956–, Rafnsson, Friðrik, 1959–, Steiner, P. 1946–, Jungmann, Milan, 1922–2012, Grygar, Mojmír, 1928–, Sadkowski, Piotr, Rizek, Martin, Machala, Lubomír, 1958–, Bubeníček, Petr, 1973–, Žilka, Tibor, 1939–, Żurawska, Anna
  Published: Brno : Host, 2012.
  Annotation: Kolektivní monografie věnovaná beletristickému a esejistickému dílu Milana Kundery obsahuje též příspěvky vzpomínkové či úvahové povahy...
  Saved in:
 15. 15
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020
  Info: Revue des études slaves -- Tome 83, 2012, fascicule 1, s. 301–302
  Annotation: Recenze.
  online
  Saved in:
 16. 16
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020
  Info: Bohemica litteraria -- Roč. 14, 2011, č. 2, s. 33–40
  Annotation: Studie, zaměřující se v dané oblasti na motiv květin, především ve sbírkách J. Durycha a J. Demla.
  online
  Saved in:
 17. 17
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020
  Info: Revue des études slaves -- Tome 82, 2011, fascicule 3, s. 435–446
  Annotation: Studie o paralelách v prózách J. Zeyera, „Večer u Idalie“, a M. Yourcenarové „Jak se Wang-Fô zachránil“.
  online
  DOI
  Saved in:
 18. 18
  Czech Literary Web Bibliography
  Main Author: Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020
  Info: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online] -- Roč. 1, 2010, č. 3/4, 23. 12., s. 1
  Annotation: Vzpomínka na vydávání dějin české literatury ve Francii.
  online
  Webarchiv
  Saved in:
 19. 19
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020
  Info: Česká literatura -- Roč. 58, 2010, č. 3, červen, s. 412–416
  Annotation: Polemická reakce na článek J. Holého v ČL č. 6/2009 kritizující níže zmíněnou knihu.
  Saved in:
 20. 20
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Voisine-Jechová, Hana, 1927-2020...«
  Main Author: Erben, Roman, 1940–
  Published: Praha : Academia, 2010.
  Annotation: Kolektivní monografie literárněhistorických, interpretačních a esejistických studií; s uvedenými příspěvky.
  Saved in: