By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 15, 2018, č. 29, s. [57]-66
Annotation: Studie se zabývá monografií "Josef Čapek" J. Opelíka u příležitosti jejího druhého vydání. Autor se soustřeďuje na kontext vzniku prvního...
Article
2
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 8. 6. 2017
Annotation: Autor se ve svém komentáři kriticky vyjadřuje k současnému stavu a provozu Národní knihovny, který je výrazně omezován kapacitními i jinými...
Article
3
4
5
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 143-153
Annotation: Bilanční úvaha o kontinuitě, resp. diskontinuitě českého strukturalistického myšlení zachycuje podněty, na jejichž základě pražská strukturalistická...
Article
6
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 222-225
Annotation: Úvaha o povaze a roli literární historie, o možnostech psaní dějin literatury. Odpověď v rámci redakční ankety Otázka pro... literární historie?
Article
7
In: Pěší zóna. -- R. 2003, č. 12/13, s. 108-115
Annotation: Studie (zejm. o monografii L. M., konferenci a sborníku o Moderní revui, sborníku věnovaném E. Chalupnému, nakladatelství Thyrsus, pracích L. Heczkové,...
Article
8
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 2, 2005, č. 4, s. 228-230
Annotation: Nekrolog za J. Lehárem.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 2, s. 149-173; č. 3, s. 250-276
Annotation: Studie s částmi I. Polemika (Literární politika, Podmínky žánrové proměny), II. Od dekadence k estetizaci života (Korespondence aneb "zákon...
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 6, s. 597-607
Annotation: Analytická studie o A. B. vycházející z třídílného vyd. jeho Spisů v nakladatelství Thyrsus.
Article
11
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2003, č. 25, březen, s. 109-113
Annotation: Nekrolog.
Article
13
In: ORD. -- R. 1994, č. 1, s. 56-64
Annotation: Druhá část studie věnována výskytu vulgarismů v české literatuře (především 2. poloviny 20. století).
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 27, 7. 7., s. 6
Annotation: Recenze; též o předchozích dílech J. T. Miluju tě k zbláznění, Atlantis 1991; V úterý bude válka, Vokno 1992.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 23, 10. 6., s. 7
Annotation: Hodnocení prvních tří ročníků časopisu.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 9, 3. 3., s. 6
Annotation: Polemika s recenzí (LtN, č. 5).
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 17, 29. 4., s. 7
Annotation: Zde v pochybnosti, Řím, Křesťanská akademie 1978; Olium, Řím, Křesťanská akademie 1983; Odchyt andělů, Edice Petlice 1983; Rozrazil 1992; Února,...
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 17, 2007, č. 22, 28. 5.-3. 6., s. 16
Annotation: Poznámka k rozhlasovému pořadu o J. Patočkovi v cyklu Schůzky s literaturou.
Article
20
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 3, 2006, č. 6, s. 142-162
Annotation: Studie, načrtávájící podobu proměny českého modernistického časoprostoru (závěrečný příklad představuje analýza Krakonošovy zahrady...
Article