By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
3
In: Zpravodaj výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 4, 1997, č. 2, duben, s. 4
Annotation: Medailon k 90. výročí narození 9. 7.; s otištěním výboru z Lacinových epigramů z let 1991-93 (s. 4-7).
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 43, 23. 10., s. 6
Annotation: Recenze; s otištěním jedné knižní ilustrace.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 20, 15. 5., s. 8
Annotation: Fejeton o tom, jak se práce redaktora v Dikobrazu zúročí R. Krátkému kandidujícímu ve volbách do ústředního národního výboru města Prahy.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 25, 19. 6., s. 8
Annotation: O besedě s J. Jurandotem u příležitosti jeho pražské návštěvy, mj. o rozvoji satirických scén v Polsku; s portrétní kresbou satirika.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 16, 17. 4., s. 2
Annotation: Fejeton o vystoupeních B. Polevého a S. Ščipačeva na pražské konferenci spisovatelů.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 3, 15. 1., s. 9
Annotation: Pozdravná báseň k nespecifikovanému jubileu.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 42, 16. 10., s. 11
Annotation: Satirická báseň kritizující přednes básní "z papíru".
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 35, 27. 8., s. 12
Annotation: Soubor satirických básní přebírající název v tom roce průběžně otiskované ankety.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 5, 31. 1., s. 1-2
Annotation: Ideologický úvodník vytyčující jako hlavní cíl "překonávání zhoubných vlivů Slánského" (s. 1).
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 25, 20. 6., s. 2
Annotation: O recenzním ohlasu ruského vydání knihy.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 12, 2002, č. 89, 16. 4., s. 8
Annotation: Přehled vývoje české literární satiry 20. století; u příležitosti uměleckého pořadu čerpajícího z této oblasti.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 21, 26. 5., s. 2
Annotation: Vyznání vyvolané naučným pořadem J. Janáčkové o B. Němcové v rozhlase.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 10, 2000, č. 155, 4. 7., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 20, 12. 5., s. 2
Annotation: Přetisk článku (LtN č. 20/1953) o kladném přijetí povídky J. Drdy u sovětské kritiky (Pravda, Literaturnaja gazeta); v rubrice Před 50 lety.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 98, 27. 4., s. 8
Annotation: Recenze sborníku ze stejnojmenné konference.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 179, 4. 8., s. 10
Annotation: Poznámka satirika k vydání sborníku.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 223, 24. 9., s. 14
Annotation: Glosa.
Article