By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 504-526
Annotation: Studie je věnována Pištorově říkance "Lapkové" (Mateřídouška, říjen 1969), která byla v "Rudém právu" označena jako antisovětská propaganda,...
Article
2
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [25]-31
Annotation: Studie se zabývá sexualitou, brutalitou, obscénností a melancholií v literární tvorbě J. Krejcarové.
Article
3
4
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 67, 2019, č. 1/2, s. 119-122
Annotation: Recenze.
Article
5
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 14. 8. 2019
Annotation: Nekrolog literárního historika a indologa P. Holmana, který se dlouhodobě zabýval osobností a dílem O. Březiny. Autor připomíná též Holmanův...
Article
6
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 10, 1997, č. 1, 9. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 4, 13. 2., s. 8-9
Annotation: Esej o významu moře v a pro umění, s odkazy na K. Teiga a M. Dvořáka.
Article
8
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 229-241
Annotation: Úvaha věnovaná české avantgardě především ve středoevropském kontextu, v souvislosti s její recepcí v USA a v Německu: kap. Existuje "středoevropská"...
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 5, říjen, s. 686-697
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 100-111
Annotation: O pozici hermeneutiky v současném myšlení v úvahách nad souborem studií H. Šmahelové. Místo je věnováno Gadamerovu vymezování hermeneutiky,...
Article
11
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 191-206
Annotation: Recenze přecházející v rozsáhlejší zamyšlení nad problematikou tělesnosti a vnímání a jejich místem v životě člověka i společnosti.
Article
12
13
by Vojvodík, Josef, 1964- xx0030755{{{}}}}
Published Praha : Academia, 2004.
Annotation: Analytická studie, s Úvodem (s. 9-29) a s oddíly: Dekadentní symbolismus (Estetická existence - princip realizace. Básnický cyklus Tajemné dálky...
Book
14
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 2, duben, s. 272-280
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 3, červen, s. 355-384
Annotation: Studie s částmi: Kompozice a komunikační struktura, Tryzna za mrtvé jako projekt antipoetistické slavnosti (vstupní syžetová sekvence), Svět...
Article
17
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 2, 2005, č. 3, s. 33-87
Annotation: Studie, věnovaná (na pozadí interpretace dvou výtvarných portrétů - Raffaleova portrétu mecenáše Binda Altovitiho a pozdější kopie tohoto...
Article
18
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 2, 2005, č. 4, s. 116-144
Annotation: Studie, artikulující a rozvíjející Barthovu interpretaci výtvarných děl G. Arcimbolda, mimo jiné poukazy k reflexi surrealismu v pracích J. Mukařovského.
Article
19
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 2, 2005, č. 4, s. 324-326
Annotation: Portrét E. Minkowskiho.
Article
20