By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
In: Host [samizdat]. -- R. 1987/1988, č. 4, srpen 1988, s. [30]-[99]
Annotation: Próza, proloženo biografickým medailonem autora a ilustrátora.
Article
4
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 1, 1996/1997, č. 2, leden 1997, s. 4-6
Annotation: Úvaha v rubrice Slovo o sobě.
Article
5
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 6 (27), 2011, č. 8, s. 57-59
Annotation: O výletě z Chloumku nad Mělníkem na Kokořín po stopách K. H. Máchy, se zmínkami o pověstech spojených s jednotlivými místy.
Article
6
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2004, č. 4, 27. 1., s. 14-15
Annotation: Rozhovor.
Article
7
In: Literární novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 1, 2005, č. 6 (16), 30. 5., s. 1, 2
Annotation: Rozhovor; mj. o jeho otci a nedoceněné sbírce Únor.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 1, 10. 1., s. 8-9
Annotation: Rozhovor; na s. 13 otištěna novoroční povídka V. V. Třeba je to právě tak.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 6, s. 13
Annotation: Odpověď V. Vokolka na otázku týkající se chátrajícíh kostelních fresek strýce Vojmíra Vokolka.
Article
10
In: Neon. -- ISSN 1212-8392. -- Roč. 1, 2000, č. 1, leden, s. 38-41
Annotation: Stať, vysvětlující Tyršovu tělocvičnou kariéru jako rafinovaný happening zneuznaného básníka, obsahuje rozbor jeho básnických textů z knihy...
Article
11
In: Sborník Literární ceny Vladimíra Vokolka 1997. -- s. [3]
Annotation: Předmluva k antologii veršů účastníků 1. ročníku soutěže; s výčtem kritérií soutěže (s. [4]), s informacemi o složení poroty (s. [5]),...
Book Chapter
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 32, 4. 8., s. 1 a 8
Annotation: O jeho ediční činnosti a literárních spolupracovnících.
Article
13
In: Magazín AD. -- ISSN 0862-6952. -- Roč. 12, 2001, č. 2, únor, s. 27
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou.
Article
14
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 3, 1999, č. 1, s. 27-51
Annotation: Vzpomínky.
Article
15
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 3, 1999, č. 2, s. 56-84
Annotation: Vzpomínky: kapitoly Krajina zmizelého města, Pobyt v krajině východní, Krajina hlavního města.
Article
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 13, 27. 3., s. 56
Annotation: Glosa v rubrice Řekl bych; k platům spisovatelů.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1993, č. 6, prosinec 1993/leden 1994, s. 84
Annotation: Poznámka k historii korespondence mezi I. D. a Vokolek Vladimír a Vokolek Václav, uveřejněné ve výboru na s. 85-93.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1993, č. 3/4, květen/září, s. 196-198
Annotation: Úvaha nad literárním a výtvarným dílem L. N.; na s. 193-195 otištěn úryvek z jeho textu Proměny pana Hadlíze.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1993, č. 1, leden/únor, s. 41-79
Annotation: Jeho básně doplněné životopisným komentářem a jeho filozofickým esejem Slepé naděje; k jeho nedožitým osmdesátinám (1. 1. 1913-22. 7. 1988).
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1990, č. 1, s. 48
Annotation: O sobě (nar. 1947); u ukázky z prózy (s. 48-57).
Article