By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 74/75, s. 140
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 74/75, s. 5-10
Annotation: Básně; báseň Smutná zpráva s věnováním "Sylvii R.". Připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
online
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2018, příl. Poiésis, květen
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
5
6
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 17. 12. 2012
Annotation: Recenze knihy V. Bakešové "Ticho a naděje".
Article
7
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 11 (30), 2019, č. 1, s. 101-102
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 2, s. 18-22
Annotation: Článek se věnuje dějinám krátkých básnických útvaru v české poezii. Text je doplněn ukázkami tohoto druhu básní od níže zmíněných...
Article
9
In: Kde končí tvé jméno začíná moje amen. -- S. 76-77
Annotation: Doslov; s Ediční poznámkou (s. 78-79); s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi s jeho fot. (s. 83); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
10
In: Vlnolam. -- 4. s. obálky
Annotation: Glosa ke knize inspirované Norskem a Lofoty; s Ediční poznámkou (s. [79]).
Book Chapter
11
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 4, s. 70
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 19, 15. 11., s. 23
Annotation: Recenze sbírky, která vyšla jako Příležitostný tisk revue Akord (bezplatná prémie k XXX. ročníku).
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 46, 6. 11., s. 11
Annotation: Medailon.
Article
14
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2013, č. 51/52, s. 236-237
Annotation: Recenze.
Article
15
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 5, 3. 5., s. 47
Annotation: Portrét O. Ludvy-Kozlowského.
Article
17
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 3, březen, s. 135-141
Annotation: Výběr glos, včetně literárně-teologických.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 7, 4. 9., s. 42-43
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 8, 6. 10., s. 51-52
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 10, prosinec, s. 17-18
Annotation: Článek o básníkovi a jeho tvorbě.
Article