By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, 2010, č. 11, 14. 1., s. 17
Annotation: Poznámka kurátora a publicisty; mj. o uvedené sbírce - soukromém vánočním tisku.
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 27, 2016, č. 5, 4. 2., s. 58-59
Annotation: Soubor glos, mj. "Plop!" (s. 58) o knize I. Wernishe a "Máš-li dlouhý vlas, nechoď mezi nás!" (s. 59) o komiksu o I. M. Jirousovi.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 27, 2016, č. 2, 14. 1., s. 52-53
Annotation: Soubor glos, mj. "Průstřel břicha a jiné konce" (s. 52) o knize P. Horákové a J. Kamena; "Legionáři v bublinách" (s. 53) o komiksu.
Article
6