By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 14, 2018, č. 6/7, s. 2-3
Annotation: Referát z německo-české překladatelské dílny ViceVersa, která proběhla v červenci v pražském Goethe-Institutu, pozornost byla soustředěna...
Article
2
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 5, s. 3
Annotation: Dotazník o švédské literatuře.
Article
3
In: Mizérie. -- S. 183
Annotation: Poznámka o zdrojích citací v přeloženém textu; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky).
Book Chapter
4
5
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 29. 8. 2020
Annotation: Glosa o fungování nakladatelství v současné době a o práci nakladatelských redaktorů.
Article
6
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 29. 7. 2019
Annotation: Reportáž o residenčním překladatelském pobytu v Překladatelském domě Looren ve Švýcarsku. Autorka v rámci pobytu překládala román švýcarského...
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 4, 9. 4., s. [20]-22
Annotation: Článek o důvodech neudělení Nobelovy ceny za literaturu v roce 2018 a skandálech týkajících se osobností Švédské akademie.
Article
8
9
10
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 9. 3. 2021
Annotation: Komentář (nejen) k literárnímu "životu" v době koronavirové pandemie z perspektivy redaktorky a překladatelky.
Article
11
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 17, 2021, č. 4, s. 3
Annotation: Článek o problematice překladu komiksů na příkladu tvorby L. Strömquist.
Article
12
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 26. 5. 2021
Annotation: Rozhovor o videoseriálu pro začínající překladatele "Nalezeni v překladu", který připravil spolek Překladatelé Severu společně s Českým...
Article
13
Other Authors: '; ...Voslářová, Marie, 1985- xx0137665...
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 4. 3. 2016
Annotation: Rozhovor se švédskou překladatelkou a nakladatelkou L. Meister o překladech české literatury do švédštiny, vydávání české literatury ve Švédsku...
Article
14
Other Authors: '; ...Voslářová, Marie, 1985- xx0137665...
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 24. 10. 2018
Annotation: Rozhovor s překladatelkou z němčiny V. Koubovou, mj. o překládání děl F. Nietzscheho; připojena biografická poznámka.
Article
15
Other Authors: '; ...Voslářová, Marie, 1985- xx0137665...
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 5. 7. 2018
Annotation: Rozhovor s překladatelkou z norštiny, islandštiny a dánštiny H. Kadečkovou, který vyšel v knize "Slovo za slovem : s překladateli o překládání".
Article
16
Other Authors: '; ...Voslářová, Marie, 1985- xx0137665...
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 8. 1. 2019
Annotation: Rozhovor s překladatelkou E. Profousovou o Lipském knižním veletrhu 2019, české literatuře a překladech české literatury do němčiny; připojena...
Article
17
Other Authors: '; ...Voslářová, Marie, 1985- xx0137665...
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 16. 11. 2009
Annotation: Překlad recenze publikované na německém portálu Zeit Online.
Article
18
Other Authors: '; ...Voslářová, Marie, 1985- xx0137665...
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 5. 8. 2019
Annotation: Článek o překladatelské akci a česko-německé básnické antologii "VERSschmuggel".
Article
19
Other Authors: '; ...Voslářová, Marie, 1985- xx0137665...
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 30. 11. 2019
Annotation: Rozhovor s romskou spisovatelkou E. Danišovou a romistkou K. Ryvolovou o romské literatuře; připojeny bio-bibliografické poznámky.
Article
20
Other Authors: '; ...Voslářová, Marie, 1985- xx0137665...
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 8. 1. 2019
Annotation: Článek o recepci (současné) české literatury v Německu; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article