By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 38, 1994, č. 3/4, srpen, s. 69
Annotation: O připravované spolupráci redakce časopisu s Národní knohovnou v oblasti informací o nově vycházejících knihách dětské literatury.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 38, 1994, č. 3/4, srpen, s. 88-89
Annotation: Historie a program nadace Book Handicap usilující o vydávání knih pro postižené; v oddíle Jiné děti.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 38, 1994, č. 5/6, listopad, s. 141
Annotation: Úvodník o tématu čísla (násilí v médiích a jeho vliv na společnost).
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 4/5, říjen, s. 161
Annotation: O změně vydavatele časopisu (původně Albatros, dnes Česká sekce IBBY - Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu) a jeho novém obsahovém uspořádání.
Article
5
In: Knihy 91. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 1, 1991, č. 13, 2. 12., s. 5
Annotation: Společnost přátel knihy pro mládež; rozhovor s její tajemnicí o založení zájmového sdružení Handicap Book, zaměřeného mj. na vydávání...
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, s. 1
Annotation: Úvodní poznámka čísla; o náplni č. 1/97 a o finanční situaci časopisu.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 3/4, prosinec, s. 97
Annotation: Článek na úvod posledního čísla časopisu; o příčinách a důsledcích zániku Zlatého máje.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 3, září, s. 98-99
Annotation: Úvaha nad problémem jazykové nepřístupnosti klasických děl české literatury a přípustností a případně formou jejich moderního převyprávění;...
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 4, prosinec, s. 9-11
Annotation: Nekrolog.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 4, prosinec, s. 153-154
Annotation: Vzpomínka na spolupráci J. V. s časopisem v 60. a 90. letech.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, s. 1
Annotation: Úvodník.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 2, s. 1
Annotation: Úvodník čísla o válečné literatuře a jejím čtenářství.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 3/4, prosinec, s. 142-144
Annotation: Blok názorů na ukončení vydávání časopisu.
Article
14
Other Authors: '; ...Votýpková, Jarka av20191052943...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 6, prosinec, s. 309-312
Annotation: Rozhovor s pracovníky Střediska pedagogické literatury nakladatelství Práce, především jeho šéfredaktorkou Mýtinová Naďa; u výběru z edičního...
Article