By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 9, 17. 9., s. 316-317
Annotation: Vzpomínky na redaktorské a šéfredaktorské působení v časopise "Čtenář" v letech 1971-1988, resp. 1989-1991.
Article
2
In: Metropolitní telegraf. -- Roč. 1, 1992, č. 69, 18. 11., s. 11
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Panorama.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 46, 9. 12., s. 12
Annotation: Rozhovor o koncepci a ediční činnosti nakladatelství Panorama.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 15, 18. 1., příl. Slovo na sobotu, s. 2
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Panorama.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 27, 1975, č. 6, červen -č. 12, prosinec, příloha, s. 1-28
Annotation: Stať o psychologickém přístupu v oblasti literární vědy. (Pokrač.).
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 28, 1976, č. 1, leden - č. 8/9, srpen, s. 29-62
Annotation: Pokračování stati o psychologickém přístupu v oblasti literární vědy.
Article
7
Annotation: Rozbor výsledků výzkumů z let 1971-1980 o dětském čtenářství v kapitolách Popis jednotlivých průzkumů, Rozlišující rysy knihy, Statistické...
Book
8
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 38, 1986, č. 1, leden - č. 10, říjen, Příloha, s. 29-62
Annotation: Pokračování volné přílohy z minulého ročníku.
Article
10
Other Authors: '; ...Voznička, Vladimír jk01150855...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 8/9, srpen/září, s. 236-237
Annotation: Rozhovor.
Article
11
Other Authors: '; ...Voznička, Vladimír jk01150855...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 33, 1981, č. 12, prosinec, s. 380-382
Annotation: Rozhovor s autorem několika knížek poezie.
Article
12
Other Authors: '; ...Voznička, Vladimír jk01150855...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 32, 1980, č. 3, březen, s. 77-81
Annotation: Rozhovor týkající se též jednotlivých žánrů, zvláště tzv. literatury pokleslé.
Article
13
Other Authors: '; ...Voznička, Vladimír jk01150855...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 25, 1973, č. 3, březen, s. 92-95
Annotation: Rozhovor s vedoucím režisérem slovesné tvorby.
Article
14
Other Authors: '; ...Voznička, Vladimír jk01150855...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 5, květen, s. 137-141
Annotation: Účastnili se pracovníci NK Voit Petr, Richterová Alena, Boldan Kamil, Polišenský Jiří, Hanzlová Jiřina.
Article
15
Other Authors: '; ...Voznička, Vladimír jk01150855...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 12, prosinec, s. 390-392
Annotation: Rozhovor s překladatelem - účastníkem mezinárodního setkání bohemistů na Dobříši v druhém zářijovém týdnu.
Article