By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 234, 28. 9., s. 4
Annotation: Povídka.
Article
2
In: Myslivcův rok. -- s. 720-743
Annotation: Autorský doslov (datován v Domažlicích 8.1.1942).
Book Chapter
3
In: Prager Presse. -- Roč. 16, 1936, č. 202, 25. 7., odpolední vydání, s. 4
Article
4
In: Venkov. -- Roč. 17, 1922, č. 214, 13. 9., s. 7
Annotation: Román vychází na pokračování ve Venkově od 13. 9. 1922 a na konci ročníku nekončí, přechází do ročníku 1923.
Article
5
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 26, 1917, č. 3/4, březen/duben, s. 173
Annotation: O knize prós "Les" od: Vrba Jan, která byla poctěna výroční cenou: Česká akademie.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 11, 1955, č. 141, 12. 6., s. 6
Annotation: Próza.
Article
7
In: Pramen. -- Roč. 2, 1921, č. 2, 10. 2., s. 87-88
Annotation: Ostrá kritika plzeňské edice: Soubor vyd. nakl. Český deník. Sešity obsahují zkrácená vydání světových klasických děl.
Article
8
In: Pramen. -- Roč. 1, 1920, č. 6/7, 10. 6., s. 334-336
Annotation: Zpráva o článcích J. Pekaře o Janovi z Pomuku v tisku a pisatelův postoj k této věci; dále zpráva pojednává o nepřístojném nakládání...
Article
9
In: Venkov. -- Roč. 18, 1923, č. 31, 8. 2., s. 4-5
Annotation: O: Baarových Chodských povídkách a pohádkách.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 13, 1957, č. 234, 29. 9., s. 4 - roč. 14, 1958, č. 192, 13. 8., s. 2
Annotation: Próza na pokračování.
Article
11
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 3, 1957, č. 122 (666), 25. 5., Literární příl., č. 14, s. [4]
Annotation: Úryvek z povídky.
Article
12
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 1, 1945, č. 6, 25. 10., s. 16, 12
Annotation: Próza.
Article
13
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 1, 1945, č. 11, 13. 12., s. 9
Annotation: Próza.
Article
14
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 1, 1945, č. 11, 13. 12., s. 12
Annotation: Báseň.
Article
15
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 2, 1946, č. 1, 3. 1., s. 10
Annotation: Fejeton.
Article
16
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 3, 1947, č. 44, 30. 10., s. 16
Annotation: Próza.
Article
17
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 3, 1947, č. 47, 20. 11., s. 10
Annotation: Fejeton.
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 11, 1955, č. 183, 31. 7., s. 4
Annotation: Úryvek z prózy.
Article
19
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 2, 1946, č. 2, 10. 1., s. 8
Annotation: Článek o zajištění Baarova muzea v listopadu 1938.
Article
20
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 2, 1946, č. 3, 17. 1., s. 5
Annotation: Pokračování historie stěhování Baarova muzea a líčení listopadu 1938 na Chodsku.
Article