By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: S autorčinou předmluvou k českému vydání (s. 7), s prologem, epilogem a s kapitolami: Dětství a mládí; Vídeňská léta (mj. s podkapitolou...
Book
2
In: Cestou životem. -- S. 218-222
Annotation: Poznámka o historii jednotlivých povídek uvádí též jejich inspirační zdroje; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce (4. s. obálky).
Book Chapter
3
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 174-179
Annotation: Úvaha ve formě osobní vzpomínky na události kolem tzv. pražského jara, tedy kolem uvolnění režimu v roce 1968; připojena je bio-bibliografická...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 18, 1. 11., s. 9
Annotation: Sloupek, resp. úvaha reagující na anketní odpověď J. Hájka na průběžnou otázku "Odkud? S kým" Kam? Proč?" ve Tvaru 15/2018, jenž ji končí...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 16, 4. 10., s. 13
Annotation: Reportáž z rezidenčního pobytu v Broumově, v níž autorka zmiňuje i tvorbu a osudy spisovatelky Marie Stryjové.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 6, 21. 3., s. 6
Annotation: Reakce na vystoupení V. Bělohradského v debatě v Domě čtení v Praze "Co na nás ví normalizační próza" (Tvar 4/2019, s. 11-12).
Article
7
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 35, 2013, č. 7, září, s. 14-18
Annotation: Studie o sexualitě a přístupu těchto vrstevníků k prostituci.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 26. 2., s. 2
Annotation: Vyjádření sympatií k jeho při s FAZ.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 26. 2., s. 9
Annotation: O identitě Kafkou vzpomínané hospodyně v rodině jeho rodičů Marie Wernerové.
Article
10
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 43, 2013, č. 2, 11. 4., s. 17-18
Annotation: Poznámka překladatelky a editorky o dále otištěných překladech dopisů M. J. z věznic a koncentračního tábora (s. 18-25).
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 4, 28. 1., s. 6
Annotation: Článek o činnosti skupiny brněnských studentů X-61, která pořádá večery poezie a hudby.
Article
12
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 26, 21. 6., s. 1 a 10
Annotation: Životopisná studie o kulturním milieu ve Vrchotových Janovicích.
Article
14
15
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 32, 2002, č. 2, s. 16
Annotation: Recenze, zmiňující též eventuální české vydání (v Pasece nebo Prostoru).
Article
16
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 6, 1997, č. 51/52, 18. 12. 1997-7. 1. 1998, s. 4
Annotation: Přetištěno (mírně upraveno) z: Neues Zürcher Zeitung, 11.4.1997.
Article
17
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 10, s. 68-69
Annotation: Článek o edičním programu české literatury vydávané v němčině.
Article
18
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 33, 2003, č. 4, 26. 9., s. 18-24
Annotation: Studie; s poznámkou Předneseno na sympoziu In memoriam Libuše Moníkové, které uspořádaly v březnu 1999 Univerzita v Českých Budějovicích a...
Article
19
by Wagnerová, Alena, 1936- jk01151341{{{}}}}
Published Praha : Prostor, 2003.
Annotation: S autorčinou předmluvou (s. 13-18) a s oddíly: Prostory a místa (s. 19-64, s kapitolami: Nebe nad Osekem, Vesničtí Židé, Rodina Kafkových z Oseku,...
Book
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 25, 20. 6., s. 2
Annotation: Doplňující poznámka k článku M. Platzové; o rozbití původní Karáskovy galerie převodem do správy Památníku národního písemnictví.
Article