By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 4, 5. 10. 1945, s. 5
Annotation: O potřebě kvalitní edice české i světové literární klasiky, jejíž vznik by měl zajistit stát.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 7, 26. 10. 1945, s. 2
Annotation: Polemika s článkem J. Žáka ve Svobodném slově, odmítající omlouvat projevy českých spisovatelů před válkou i během ní Žákovým tvrzením,...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 8, 1. 12. 1945, s. 7
Annotation: Úvaha nad Fučíkovou Reportáží; název knihy a další bibliografické údaje neuvedeny.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 11, s. 1161
Annotation: Osobní vzpomínka na setkání s Antonínem Zápotockým v lázních Poděbrady.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 10, s. 1090-1094
Annotation: Stať o překladech ruské literatury do češtiny po 1. svět. válce.
Article
6
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 10 (55), 1948/1949, č. 34/35, 17. 9. 1948, s. 294-295
Annotation: Vzpomínková stať se věnuje Fučíkově činnosti v redakci "Kmene". Úryvek z knihy "Vzpomínky na Julia Fučíka" od J. Weila.
Article
7
In: Kvart. -- Roč. 4, 1945, č. 1, s. 3-6
Annotation: Próza.
Article
8
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5721, 1960/1961, s. 104-107
Annotation: Ukázka z nedokončeného románu J. Weila "Zde se tančí Lambeth-Waltz" je uvedena biografickou poznámkou.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 131, 4. 6., s. 2
Annotation: Článek o máchovské slavnosti na hradě Bezděz.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 237, 9. 10., s. 4
Annotation: Povídka.
Article
11
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [7], 1958, č. 25, 19. 6., s. [5]
Annotation: Rozhovor. Autor komentuje svůj román.
Article
12
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5715, 1954/1955, s. 81-92
Annotation: Úryvek z prologu historického románu "Perrotina, mašina chlebozlodějská" o prvních dělnických bouřích a třídním zápase r. 1844 v pražských...
Article
13
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5716, 1955/1956, s. 93-100
Annotation: Studie představuje doklady literární činnosti v koncentračním táboře Terezín. Pozornost je mj. věnována básním K. Fleischmana (jde o nejpočetnější...
Article
14
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5718, 1957/1958, s. 77-85
Annotation: Článek představuje dokumenty týkající se mecenášské činnosti židovského obchodníka M. Mayzla, který se stal literární postavou ve sbírce...
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 2, s. 224
Annotation: Poznámka reagující na rozhlasový projev lipského profesora Hanse Mayera o světové literatuře 20. let.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 272, 21. 11., s. 2
Annotation: Článek o kulturních patronech jednotlivých okresů.
Article