By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: A/Věda a výzkum. -- ISSN 2533-784X. -- R. 2017, č. 1, s. 65
Annotation: Zpráva o konání konference pořádané jako oslava stého výročí časopisu "Naše řeč".
Article
2
online
Webarchiv
In: A/Věda a výzkum. -- ISSN 2533-784X. -- R. 2017, č. 3, s. 64
Annotation: Zpráva o konání výstavy "Zkušenost exilu" o osudech ruských exulantů v Československu v letech 1918-1939.
Article
3
4
6
7
8
online
Webarchiv
In: A/Věda a výzkum. -- ISSN 2533-784X. -- R. 2018, č. 1, s. 71
Annotation: Krátká zpráva o vydání zpěvníku regionálních lidových písní pro školy.
Article
9
online
Webarchiv
In: A/Věda a výzkum. -- ISSN 2533-784X. -- R. 2018, č. 2, s. 72
Annotation: Krátká zpráva o uvedení divadelní hry "Elegance molekuly" P. Zelenky v Dejvickém divadle.
Article
10
online
Webarchiv
In: A/Věda a výzkum. -- ISSN 2533-784X. -- R. 2019, č. 1, s. 80
Annotation: Krátká zpráva o konaném Dni se samizdatem, akci u příležitosti představení publikace "Český literární samizdat 1949-1989".
Article
11
online
Webarchiv
In: A/Věda a výzkum. -- ISSN 2533-784X. -- R. 2019, č. 4, s. 79
Annotation: Krátká zpráva o otevření nového depozitáře osobní knihovny prezidenta Masaryka čítající asi 30 tisíc svazků.
Article
12
online
Webarchiv
In: A/Věda a výzkum. -- ISSN 2533-784X. -- R. 2020, č. 1, s. 82
Annotation: Krátká zpráva o 130. výročí vzniku České akademie císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění.
Article
13
online
Webarchiv
In: A/Věda a výzkum. -- ISSN 2533-784X. -- R. 2020, č. 2, s. 81
Annotation: Krátká zpráva o komiksu pro základní školy pojednávajícím o zemětřesení a seismických vlnách, vytvořeném na Geofyzikálním ústavu AV...
Article
14
online
Webarchiv
In: A/Věda a výzkum. -- ISSN 2533-784X. -- R. 2020, č. 2, s. 85
Annotation: Krátká zpráva o spuštění vzdělávacího projektu "Věda na doma", souboru streamovaných přednášek o vědě jako kompenzaci za uzavření škol...
Article
15
16
online
Webarchiv
In: A/Věda a výzkum. -- ISSN 2533-784X. -- R. 2018, č. 2, s. 73
Annotation: Krátká zpráva o úspěchu nakladatelství Academia v soutěži Magnesia litera.
Article
17
online
In: A/Věda a výzkum. -- ISSN 2533-784X. -- R. 2020, č. 3, s. 80
Annotation: Krátká zpráva o navázání spolupráce AV ČR s Ministerstvem kultury ČR.
Article
18
online
Webarchiv
In: A/Věda a výzkum. -- ISSN 2533-784X. -- R. 2017, č. 4, s. 6-7
Annotation: Krátký článek shrnující historii Masarykovy knihovny.
Article
19
online
Webarchiv
In: A/Věda a výzkum. -- ISSN 2533-784X. -- R. 2017, č. 4, s. 72
Annotation: Krátká zpráva o výstavě o T. G. Masarykovi u příležitosti 80. výročí jeho úmrtí a 100. výročí vzniku ČSR.
Article
20
online
Webarchiv
In: A/Věda a výzkum. -- ISSN 2533-784X. -- R. 2019, č. 3, s. 9
Annotation: Krátká zpráva o vydání nové publikace o Máchově "Máji".
Article