By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 12, 2012, č. 2, s. 107-118
Annotation: Studie k využití symboliky v meziválečné české poezii na základě analýzy básnických sbírek J. Zahradníčka.
Article
2
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 154-175
Annotation: Studie se zabývá spory o koncept "nového" či "proletářského" umění, "nového světa" na počátku 20. let 20. století, především účastí...
Article
3
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 140-151
Annotation: Studie zabývající se peripetiemi konceptu expresionismu především v textech F. Götze a v jeho polemikách s autory sdružení Devětsil i s jinými.
Article
4
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 33, březen, s. 31
Annotation: Laudatio; informace o druhém ročníku Ceny Jana Skácela otištěna na s. 30, poděkování M. Stöhra na s. 31-32.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 3, červen, s. 441-443
Annotation: Referát o konferenci.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 8, 6. 10., příl. Host do školy, roč. 1, č. 1, s. 20-21
Annotation: Interpretace básně P. Borkovce Doma.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 13, 25. 3., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Poznámka předsedy Společnosti F.X. Šaldy, vypisující cenu; v rubrice Literární soutěže a ceny.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 1, s. 104-105
Annotation: Referát o setkání v Udine.
Article
9
10
11
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 9, 1999/2000, č. 5, 28. 2. 2000, Literární a výtvarná příloha, s. 2
Annotation: Recenze čísla 41.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 2, s. 211-214
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 25, 14. 6., s. 2
Annotation: Poznámka o neudělení ceny z důvodu neukončené transformace Nadace F. X. Šaldy v Nadační fond Společnosti F. X. Šaldy.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 5, s. 476-482
Annotation: Analytická studie, s kapitolkami: Prostor, Čas, Člověk, slovo, národ; předneseno na 27. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference (Praha,...
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 4, s. 434-436
Annotation: Recenze devátého čísla.
Article
16
17
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 1, s. 110-111
Annotation: Referát o konferenci, která se zaměřila na tři tematické okruhy - Jazykový obraz světa, Filologická studia jazyka a literatury renesance a baroka,...
Article
19
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 4, s. 414-418
Annotation: Článek se zabývá zejména obdobím 1945-1949, kdy R. J. i B. Havránek usilovali o Jakobsonův návrat do Československa.
Article