By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 978-80-7106-940-9. -- Bd. 15, 2007, s. 540-544
Annotation: Recenze.
Article
2
3
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 22, 2014, Heft 1/2, s. 255-275
Annotation: Studie vychází z faktu, že Máchův Máj nalezl dříve ohlas u jazykově německých čtenářů než u českých. Hledá odpověď na otázku, proč...
Article
4
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 25, 2017, Heft 1/2, s. [73]-89
Annotation: Studie o spisovateli a překladateli S. Kapperovi s důrazem na vliv židovského původu na jeho tvorbu.
Article
6
online
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2014. Germanistica Pragensia : Festschrift für Eva Berglová. -- ISSN 0567-8269. -- Sv. 23, 2014, č. 2, s. 225-271
Annotation: Studie věnující se souvislostem mezi českou experimentální poeziií a mezinárodní vizuální, konkrétní a zvukovou poezií na české půdě.
Article
7
by Janiec, Agnieszka, 1980-, Mareček, Zdeněk, 1956-, Viret, Patrick, Winter, Astrid, 1966- mzk2013778163{{{}}}}
Published Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2015.
Annotation: Sborník sylabů přednášek a besed, doplněný o vybrané eseje studentů z minulých LŠ a reflexe studentů na téma Brno; mj. s uvedenými příspěvky.
Book
8
Annotation: Soubor uvedených studií; se stručnými biogramy autorů (s. 147).
Book
9
Annotation: Sborník sylabů přednášek mladých bohemistů, kteří v době svých studií a vědeckých stáží "prošli" výukou Kabinetu češtiny pro cizince...
Book
12
Annotation: Sborník sylabů přednášek a besed, doplněný o vybrané eseje studentů z minulých LŠ a stručnou charakteristiku filmů připravených k projekci;...
Book