By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Winter, Tomáš, 1974- xx0009383{{{}}}}
Published Řevnice : Plzeň : [Praha] : Arbor Vitae ; Západočeská galerie ; Artefactum, 2013.
Obsah knihy
Annotation: Výpravná monografie věnující se vlivům původních kultur subsaharské Afriky, Oceánie a Ameriky na české výtvarné umění v letech 1850-1950...
Book
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 34, 2012, č. 12, prosinec, s. 45
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 52, 2004, č. 4, s. 387-391
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 54, 2006, č. 3, s. 285-287
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 49, 2001, č. 3/4, s. 362
Annotation: Poznámka o knize v rubrice Anotace.
Article
6
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 48, 2000, č. 3, s. 152-161
Annotation: Studie.
Article
7
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 22, 2009, č. 14/15, 9. 7., s. 5
Annotation: Referát o výstavě.
Article
8
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 2, 2010, č. 4, s. 189-196
Annotation: Studie srovnává recepci jarmarečních obrázků v českém expresionismu a surrealismu (s obrazovou přílohou).
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 109, 12. 5., příl. Pátek, č. 19, s. 3
Annotation: Fejeton, ve kterém autor zmiňuje Cholupice a L. Klímu.
Article
10
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 10, 2013, č. 20, s. 310-313
Annotation: Recenze.
Article
11
12
In: Tvůrce jako předmět dějin umění : pozice autora po jeho "smrti" : sborník 6. sjezdu historiků umění, Praha, 20.-21. září 2018. -- ISBN 978-80-88283-35-5. -- S. 111-117
Annotation: Studie pojednává o skupinové identitě a kolektivním autorství uměleckých avantgard 20. století, zmíněna je též literatura a český kontext...
Book Chapter
13
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 257-272
Annotation: Studie o cyklu Fillových prací na náměty národních písní, říkadel a balad, zvláště o cyklu slovenských lidových písní zbojnických z let...
Article
14
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 41, 2005, č. 1/2, s. 63-77
Annotation: Studie; o Fillově pojetí vyjádřeném ve staťi O ctnosti primitivismu (1910) a o definování pojmu ve statích K. Teigeho Obrazy a předobrazy (1921)...
Article
15
In: Impresionismus v české kultuře 1880-1920. -- ISBN 978-80-88278-45-0. -- S. 11-18
Annotation: Studie, též o Šaldově reflexích francouzského impresionismu.
Book Chapter
16
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 57, 2009, č. 3, s. 248-260
Annotation: Studie (součást projektu Primitivism in the Czech Visual Art and Theory 1850-1950) si všímá jak překladovových prací, tak původních textů českých...
Article
17
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 33, 2011, č. 2, únor, s. 37-40
Annotation: Studie s mezititulky Pravý okultista, Outsider Zrzavý, Nejskromnější umění, Paralely se secesí, Surrealisté.
Article
18
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 56, 2008, č. 3, s. 206-220
Annotation: Studie sleduje historické prameny o zrodu vodníka a interpretuje zobrazení této figury v českém výtvarném umění se vztahem k nevědomí.
Article
20
by Filla, Emil, 1882-1953, Winter, Tomáš, 1974- xx0009383{{{}}}}
Published Praha : Národní galerie : Ústav teorie a dějin umění AV ČR, 2007.
Other Authors: '; ...Winter, Tomáš, 1974- xx0009383...
Annotation: Podstatná část ze čtyř Fillových rukopisných svazků úvah a záznamů (nejen o výtvarném umění) z jeho holandského pobytu za první světové...
Book