By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 22, 1953, č. 2/3, 20. 12., s. 413-426
Annotation: Studie se věnuje vědecké společnosti J. A. Jablonowského a Učené společnosti Ignáce Borna, jejich jednotlivým členům, jejich spisům a dalším...
Article
2
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 18, 1947/1948, č. 1, s. 226-246
Annotation: Autor se věnuje dramatickému zpracování valdštejnské látky u F. Schillera a českých dramatiků. Značnou pozornost věnuje Schillerovu pojetí...
Article
3
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 21, 1953, č. 2/3, 20. 6., s. 439-449
Annotation: Autor sleduje polemiku o srovnávací literární metodě mezi sovětskými školami. Ukazuje nesrovnalosti v rámci odborných publikací i mezi nimi....
Article
4
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 29, 1960, č. 4, 25. 11., s. 625-642
Annotation: Autor představuje důležité sovětské práce týkající se srovnávací literární vědy.
Article
5
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 28, 1959, č. 2, 25. 6., s. 161-182
Annotation: Studie se srovnává teze přednášek ruských slavistů, které tematizovaly nebo využily srovnávací literární metody.
Article
6
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 19, 1949/1950, č. 3/4, s. 533-534
Annotation: Stať věnovaná vědecké osobnosti J. Máchala u příležitosti 10. výročí jeho smrti.
Article
7
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 21, 1952, č. 1, 30. 6., s. 82-85
Annotation: Recenze příručky pro výuku literatury.
Article
8
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 25, 1956, č. 4, 29. 12., s. 555-584
Annotation: Při zkoumání vztahu lidové slovesnosti a umění se autor pozastavuje u problému, co je "lidovost" v umění. Zde se cituje studii A. S. Mjasnikova...
Article
9
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 26, 1957, č. 1, 20. 5., s. 79-104
Annotation: Studie se zabývá projevy slovanské vzájemnosti v období baroka; toto období datuje autor od vzniku knihy Království Slovanů Maura Orbini. Zde...
Article
10
11
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 27, 1958, č. 2, 9. 6., s. 209-215
Annotation: Autor chápe "hlavní nebo specifické úkoly historickosrovnávacího zkoumání slovanských literatur a slovanského folkloru [...] ve vzniku, růstu...
Article
12
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 28, 1959, č. 4, 26. 11., s. 533-554
Annotation: Studie si pokládá otázky, existovalo-li baroko ve slovanských zemích, jaké jsou zvláštnosti baroka ve slovanských zemích a zda lze tento termín...
Article
13
by Wollman, Frank, 1888-1969 jk01151796{{{}}}}
Published Brno : Tribun EU, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Kritická komentovaná reedice srovnávacích dějin slovanských literatur od jejich počátků po nástup moderny, jejichž autorem je zakladatel české...
Book
14
In: Slovenské l'udové rozprávky. -- s. 610-612
Annotation: Předmluva (datovaná 3. července 1959) k třísvazkovému vyd. slovenských lidových pohádek (sv. 1 - stredné Slovensko, 1. vyd. 1993; sv. 2 - západné...
Book Chapter
15
16
17
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 83, 1968, č. 209, 15. 8., s. 5
Annotation: Vzpomínky.
Article
18
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 35, 1966, č. 2, 30. 6., s. 188-212
Annotation: Mj. o pojetí panslavismu u Ľ. Š.; rovněž o historii spisu; s dodatkem S. Wollmana Autograf Štúrova Slawenthum.
Article
19
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 58, 1989, č. 4, s. 365-374
Annotation: Stať z pozůstalosti F. W. (uložena s poznámkou "přednáška").
Article
20
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 50, 1981, č. 3/4, s. 305-310
Annotation: Stať vydaná z autografu (otištěna byla na jeho základě v časopisu Slovesná věda 1949).
Article