By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 24, 1955, č. 2/3, 15. 10., s. 269-282
Annotation: V první části se studie zabývá otázkou, kdy se Dobrovský poprvé dozvěděl o rukopisu (doklad 1805) a kdy se s textem seznámil (1808/9, překlad...
Article
2
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 24, 1955, č. 2/3, 15. 10., s. 351-367
Annotation: Zpráva z konference Čs. akademie věd uspořádané ve dnech 14. a 15. 12. 1955 v Liblicích u Mělníka. Úvodní i závěrečné slovo přednesl ředitel...
Article
3
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 26, 1957, č. 3, 4. 11., s. 482-485
Annotation: Zpráva o uskutečnění, pojetí a obsahu konference. Usnesení, které konference přijala, je otištěno v závěru zprávy.
Article
4
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 37, 1951, č. 9, listopad, s. 412-413
Annotation: Krátká studie u příležitosti 110 let od Erbenova narození se zabývá jeho vztahem ke slovanstvu.
Article
5
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 44, 1958, č. 1, leden, s. 27-28
Annotation: Článek o činnosti Slovanského ústavu ČSAV vychází v rámci seriálu ke Kongresu slavistů v Moskvě.
Article
6
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 44, 1958, č. 9, listopad, s. 309-310
Annotation: Reportážní článek o moskevském slavistickém sjezdu, kterého se zúčastnilo i 132 českých delegátů.
Article
7
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 6, 1999, č. 12, 31. 12., s. 13-16
Annotation: Rozhovor u příležitosti účasti na 3. Brněnské slovakistické konferenci a udělení Zlaté medaile MU za padesátiletou činnost v časopisu Slavia...
Article
8
In: Zpravodaj Centra Óndry Lysohorského. -- R. 1999, č. 2, s. [2]
Annotation: Ukázka z rozhovoru otištěného in: Romboid (Bratislava), č. 8, 1997, s. 33, se vzpomínkou na Ó. L.
Article
9
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 68, 1999, č. 3/4, s. 421-426
Annotation: Přehledová stať.
Article
10
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 69, 2000, č. 1, s. 27-36
Annotation: Srovnávací studie.
Article
11
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 71, 2002, č. 4, s. 405-408
Annotation: Polemická reakce na zpravodajský příspěvek V. Goňce: Založení Českého národního komitétu pro středoevropská a východoevropská studia (in:...
Article
12
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 72, 2003, č. 2, s. 259-260
Annotation: Nekrolog.
Article
13
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 61, 1992, č. 4, s. 351-362
Annotation: O vývoji pojmu slovanská filologie, o jejím současném stavu a perspektivách.
Article
14
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 62, 1993, č. 3, s. 399-406
Annotation: Příspěvek na 11. mezinárodním sjezdu slavistů (Bratislava, 30. 8.-8. 9. 1993).
Article
15
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 61, 1992, č. 2, s. 241-242
Annotation: Recenze esejů týkajících se mj. čs. kulturní a literární tradice i přítomnosti (mj. podrobný výklad: Havel Václav, Audience).
Article
16
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 37, 1968, č. 4, s. 666-676
Annotation: Referát.
Article
17
19
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 51, 1982, č. 3/4, s. 278-289
Annotation: Studie.
Article
20
In: Československá slavistika 1983. Literatura, folklór. -- R. 1983, s. 105-115
Annotation: Studie o historii systémové analýzy v dějinách slavistiky.
Article