By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Other Authors: '; ...Zábrana, Jan, 1931-1984 jz8001457...
online
Webarchiv
In: Lógr [samizdat]. -- Roč. 5, 1981, č. 1, 15. 5., s. [24]-[31]
Annotation: Portrét G. Corsa převzatý z jeho sbírky "Mokré moře" s ukázkou jeho básnické tvorby.
Article
2
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 8, srpen, s. 25
Annotation: Úryvek z knihy korespondence A. Přidala a J. Zábrany "Když klec je pořád na spadnutí"; připojeny jsou bio-bibliografické poznámky obou autorů...
Article
5
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 14, 2003, č. 1/2, s. 113-120
Annotation: Datováno Horný Smokovec, 10. března 1969.
Article
7
by Zábrana, Jan, 1931-1984 jz8001457{{{}}}}
Published Praha : Torst, 1992.
Annotation: Dvousvazkový výbor z deníků, zápisků a textů J. Z. z let 1948-1984; těžiště tvoří výbor ze 127 Modrých sešitů (s. 201-1067).
Book
8
In: Sovětská literatura. -- ISSN 0231-7974. -- R. 1987, č. 1, leden, s. 181-185
Annotation: Rozhovor s překladatelem z ruštiny (1931-1987); rozmlouval pracovník redakce SL, otištěno poprvé.
Article
9
by Zábrana, Jan, 1931-1984 jz8001457{{{}}}}
Published Praha : Odeon, 1989.
Annotation: Soubor statí rozčleněných do tří oddílů: první (s. 7-165) obsahuje stati o sovětské literatuře klasické i poválečné, druhý (s. 167-360)...
Book
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 22, 1966, č. 61, 3. 3., s. 2
Annotation: Rozhovor o jeho tvorbě u příležitosti vydání sbírky.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 22, 30. 5., s. 12
Annotation: Překladatelova ediční poznámka k otištěnému výboru z jeho překladů básní O. M. (s. 12-13).
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 28-35, 11. 7.-29. 8., s. 12
Annotation: Výbor z deníkových zápisků z let 1977-80.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 36, 5. 9., s. 12; č. 37, 12. 9., s. 12
Annotation: Deníkové záznamy z května-července 1984.
Article
14
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 2, 1991, č. 21/22, s. 45
Annotation: Úryvek z deníkového sešitu č. 4 (11. září-15. října 1976); Nezval Vítězslav - vzpomínka na den jeho pohřbu.
Article
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 17, 16. 10., s. 8
Annotation: Výňatky z deníku J. Zábrany Celý život, týkající se J. Škvoreckého a překládání.
Article
17
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 11, 2007, č. 44, prosinec, s. 4-5
Annotation: Úryvky z knihy Potkat básníka.
Article
18
In: Klíč k pokladu. -- s. 103-122
Annotation: Doslov.
Book Chapter
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 10, říjen, s. 48-49
Annotation: Rozhovor.
Article
20
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1968, srpen, 3. s. obálky
Annotation: Článek k připravovanému vydání knihy Jak se dělá báseň.
Article