By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 272-276
Annotation: Úvaha nad stavem současné společnosti, nad jejím rozdělením mezi populisty a liberály, a všímající si zejména její strnulosti a místo toužené...
Article
2
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 29. 11. 2017
Annotation: Rozhovor o současné evropské společnosti a politice a knize "Za Alpami".
Article
4
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 18. 6. 2015
Annotation: Komentář; mj. též ke kulturní politice západoevropských států a jejímu vlivu na literaturu, autor varuje před vznikem "nadekretované kultury".
Article
5
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 19. 2. 2015
Annotation: Článek o propagaci české literatury v zahraničí, její (ne)efektivitě a institucích k tomuto účelu založených.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 7, 2. 4., s. 4-6
Annotation: Rozhovor se spisovatelem D. Zábranským o vztahu literatury a společnosti a jeho literární tvorbě; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 7, 2. 4., s. 6-7
Annotation: Úryvek chystané prózy.
Article
8
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 22, 2013, č. 6, 19. 3., s. 2
Annotation: Fejeton o nepotřebných vykladačích díla F. Kafky.
Article
9
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 8, 2009, č. 6, 23. 3., s. 7, 8
Annotation: Rozhovor; mj. o dosavadních dvou autorových románech Slabost pro každou jinou pláž (2006) a Šternův pokus milovat (2008).
Article
10
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 3, 2009, č. 9, 1. 9., s. 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 15, 14. 4., s. 4-5
Annotation: Rozhovor; s bio-bibliografickou poznámkou (s. 5) a s ukázkou z připravovaného autorova románu Edita Farkaš (s. 17-18).
Article
12
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 21, 2012, č. 9, 2. 5., s. 2
Annotation: Fejeton o cestování na západ a východ, s poznámkou k loutkové adaptaci románu M. Ryšavého.
Article
13
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 1, 2012, č. 5, s. 11
Annotation: Rozhovor o literární tvorbě D. Z.; zejm. o níže zmíněné knize.
Article
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 26, 23. 6., příl. Školní noviny, s. A
Annotation: Vzpomínka na školní léta; s biografickou poznámkou.
Article
15
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, 2008, č. 296, 18. 12., příl. Salon, č. 599, s. 2
Annotation: Glosa.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 5, 3. 5., s. 59-61
Annotation: Rozhovor.
Article
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 18, 2007, č. 31, 2. 8., s. 18-21
Annotation: Rozhovor.
Article
18
In: Litenky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 4, 2007, č. 2 (28), 17. 12., s. 1-3
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, 2008, č. 80, 3. 4., příl. Salon, č. 564, s. 1
Annotation: Poznámka a krátký rozhovor s autorem u ukázky z románu (s. 1, 4).
Article
20
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 22, 2013, č. 22, 23. 12., s. 2
Annotation: Fejeton o roli divadla v konstrukci české národní identity.
Article