By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 349, 18. 12., s. 3
Annotation: Úryvek z románu s postavou L. Budečského; s úvodní ediční poznámkou.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 104, 1. 5., s. 3
Annotation: Úryvek z román Vstanou noví bojovníci A. Zápotockého.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 303, 17. 12., s. 4
Annotation: Úryvek z chystaného románu "Rozbřesk".
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 275, 16. 11., s. 3
Annotation: Úryvky z projevů.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 276, 17. 11., s. 3
Annotation: Úryvky ze čtyř románů A. Zápotockého.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 296, 18. 12., s. 4
Annotation: Úryvek z díla.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 7, 1951, č. 101, 1. 5., s. 4
Annotation: Úryvek z připravované knihy A. Zápotockého Rudá záře nad Kladnem.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 9, 1953, č. 303, 19. 12., s. 4
Annotation: Úryvek z románu Rudá záře nad Kladnem.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 9, 1953, č. 303, 19. 12., s. 4
Annotation: Úryvek z románu Bouřlivý rok.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 9, 1953, č. 303, 19. 12., s. 4
Annotation: Úryvek z románu Vstanou noví bojovníci.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1954, č. 63, 5. 3., s. 4
Annotation: Blahopřejný dopis k 60. narozeninám; s úvodní agenturní zprávou ČTK.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 9
Annotation: Podle autora má být umění co nejpravdivější.
Article
14
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 104, 1. 5., s. 6
Annotation: Úryvek z románu Vstanou noví bojovníci.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 117, 13. 5., s. 3
Annotation: Úryvek z románu.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 303, 17. 12., s. 3
Annotation: Úryvek z chystaného románu "Rozbřesk".
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 9, 1953, č. 136, 7. 6., s. 1
Annotation: Zpráva o gratulaci prezidenta A. Zápotockého k narozeninám M. Pujmanové.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 125, 7. 5., s. 1
Annotation: Dokument obsahující mj. položku V oboru písemnictví (s uvedením děl oceněných autorů).
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, s. 720-725
Annotation: Projev k 30. výročí založení Komunistické strany Československa, v němž Zápotocký rekapituluje vývoj strany a její vliv na literaturu, zmiňuje...
Article