By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 3, 1953, č. 4, duben, s. 22-23
Annotation: Báseň k úmrtí Klementa Gottwalda.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 125, 18. 5., s. 4
Annotation: O oceněných básnických dílech a jedné prózy.
Article
4
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 2, 1957, č. 4, duben, s. 79
Annotation: Blahopřání k výročí V. Martínka.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 5, s. 561
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 98, 23. 4., s. 4
Annotation: Báseň v rubrice Sluníčko našich pionýrů.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 153, 23. 6., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 10, 5. 3., s. 3
Annotation: O současné české poezii.
Article
9
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, květen/červen, s. 2-4
Annotation: Úryvek z doslovu k výboru poezie V. Nezvala Básně.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 11/12, s. 944-945
Annotation: Esej o dělnické třídě jako modelovém recipientovi soudobé literatury.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 3, s. 455-462
Annotation: Referát o předpokladech básnické tvorby doprovázený příklady z vlastních děl přednesený na besedě se začínajícími autory v srpnu 1950...
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 9, s. 1410-1413
Annotation: Zpráva o školení začínajících spisovatelů na Dobříši.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 9, s. 1429-1432
Annotation: Studie k 60. výročí úmrtí Jana Nerudy, význam Jana Nerudy pro českou literaturu, srovnání s Aloisem Jiráskem.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 12, s. 1808-1815
Annotation: Průřezová studie o životě a díle Konstantina Biebla u příležitosti jeho úmrtí.
Article
17
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [9], 1960, č. 12, 17. 3., s. [1]
Annotation: Úryvek z doslovu k novému vydání sbírky.
Article
18
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [9], 1960, č. 14, 31. 3., s. [3]
Annotation: Úryvek z doslovu ke knize.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 8, s. 1225-1228
Annotation: Recenze.
Article
20