By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 18-24
Annotation: Studie se zabývá způsobu prezentování životopisu K. J. Erbena v pracích V. Brandla a J. Karáska.
Article
2
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 5, 4. 3., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 8, 18. 4., s. 7
Annotation: Nekrolog.
Article
5
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 12, 2001/2002, č. 2, s. 63-64
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 7, 3. 4., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 13, 2002/2003, č. 3, s. 68-70
Annotation: Medailon k šedesátinám.
Article
9
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 11, 2000/2001, č. 3, s. 93-94
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 11, 2000/2001, č. 4, s. 127-128
Annotation: Recenze děl polských autorů žijících na území České republiky.
Article
11
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 11, 2000/2001, č. 2, s. 61-62
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 11, 2000/2001, č. 2, s. 62-63
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Český jazyk a literatura. Jazyk - literatura - metodika. -- Sv. 57, 1990, s. 147-158
Annotation: Mj. o Válce s mloky Karla Čapka, o dílech Vladimíra Párala, o knize Miloše Václava Kratochvíla Evropa tančila valčík, Evropa v zákopech.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 6, s. 652-653
Annotation: Němcová Božena; referát o konferenci Prameny díla, dílo pramenem (15. a 16. září 1992, usp. katedra českého jazyka a literatury Vysoké školy...
Article
15
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 93, 21. 4., s. 10
Annotation: Příspěvek v cyklu Radost z vědění (český jazyk a literatura).
Article
16
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 21, 2010/2011, č. 2, s. 42-45
Annotation: Úvaha o žánru pohádky a významu pohádek v minulosti a v současnosti.
Article
17
by Zachová, Alena, 1954- pna2006338106{{{}}}}
Published Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2007.
Annotation: Soubor studií z poslední desítky let; s předmluvou Slovo úvodem (s. 4-6) a se studiemi: Interpretace textu jako výzva (s. 7-12; 2002); K intertextualitě...
Book
18
In: Scriptum. -- R. 1997, č. 22, duben, s. 144-145
Annotation: Recenze.
Article
19
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 5, s. 487-503
Annotation: Analytická studie, s podkapitolami: Profesionální muž, Intertextualita ve funkci dějinnosti, Citace ve funkci zápletky, Palimpsest.
Article