By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 2, s. 170-177
Annotation: Recenze-studie s kapitolkami Problém uměleckého falza a problém hodnocení uměleckého díla, Formalistický přístup k problému uměleckého falza,...
Article
2
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 2, s. 185-188
Annotation: Referát o mezinárodní konferenci.
Article
3
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 8, 2004, č. 2/3, s. 155-174
Annotation: Studie.
Article
4
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 7, 2015, č. 1, s. 8-29
Annotation: Studie nabízí analýzu hodnotících, deskriptivních a smíšených estetických pojmů, polemizuje se zastánci estetického realismu, kteří estetickým...
Article
5
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 10, 2013, č. 3, s. 3-4
Annotation: Esej.
Article
6
by Zahrádka, Pavel, 1977- xx0096595{{{}}}}
Published Brno : Host, 2015.
Obsah knihy
Annotation: Monografie zabývající se estetikou prostřednictvím nástrojů filozofie jazyka a opírající se o empirické poznatky kulturní sociologie a výzkumu...
Book
7
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 63, 2015, č. 1, únor, s. 95-112
Annotation: Studie s kapitolami Kánon umění, test času a estetická hodnota, Test času: feministická a postkoloniální kritika uměleckého kánonu, Kritika...
Article
8
by Zahrádka, Pavel, 1977- xx0096595{{{}}}}
Published Olomouc : Periplum, 2009.
Annotation: S Úvodem (s. 9-15) a s kapitolami: Rozlišení mezi vysokým a populárním uměním (s. 16-30); Estetický hierarchismus (s. 31-70); Kritika estetického...
Book
9
Webarchiv
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 13, 2009, č. 1, s. 101-105
Annotation: Polemická reakce na recenzi níže zmíněné autorovy knihy (F. Mikuš: Výšiny a nížiny umění a vědy (Aluze 1/2009, s. 98-100).
Article
10
online
Webarchiv
In: Deník Referendum [online]. -- ISSN 2533-5987. -- 23. 1. 2010
Annotation: Rozhovor. Dvě hlavní otázky: 1) Jakými způsoby můžeme posuzovat estetickou hodnotu uměleckého díla a co všechno tyto hodnoty ovlivňuje; 2)...
Article
11
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 10, 2013, č. 20, s. 15-28
Annotation: Studie; s oddíly Estetický hierarchismus z empirického hlediska; Normativní základ estetického hierarchismu; Důsledky a nové výzvy pro teorii...
Article
12
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 10, 2006, č. 1, s. 132-133
Annotation: Předmluva k otištěné studii.
Article
13
by Zahrádka, Pavel, 1977- xx0096595{{{}}}}, Kotišová, Johana, 1989-
Published Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020.
Annotation: Monografie věnující se analýze sémantiky a normativity estetického soudu na příkladu rozboru hodnocení uměleckých i mimouměleckých kulturních...
Book
16
Published Brno : Barrister & Principal, 2010.
Other Authors: '; ...Zahrádka, Pavel, 1977- xx0096595...
Annotation: Kolektivní monografie obsahuje původní české texty a překlady zahraničích studií a představuje devět vybraných témat současné estetiky:...
Book
17
Other Authors: '; ...Zahrádka, Pavel, 1977- xx0096595...
Webarchiv
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 11, 2007, č. 1, s. 14-23
Annotation: Rozhovor.
Article
18
Other Authors: '; ...Zahrádka, Pavel, 1977- xx0096595...
Webarchiv
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 13, 2009, č. 2, s. 26-34
Annotation: Rozhovor, zejm. o (výtvarném) umění a ekonomice, estetické hodnotě díla, spotřební kultuře a reklamě, mj. k níže zmíněné knize. Doplněno...
Article
19
Other Authors: '; ...Zahrádka, Pavel, 1977- xx0096595...
Webarchiv
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 13, 2009, č. 3, s. 27-37
Annotation: Překlad kapitoly z níže zmíněné monografie; k vlivu vizuálního a literárního umění na utváření identity jedince a vnímání lidské povahy...
Article
20