By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 10, 2010, č. 2, s. 121-132
Annotation: Studie s oddíly: Vývoj rétorických stylů, proměny antických stylů během středověku; Staročeská hagiografie v rámci rétorických stylů;...
Article
4
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 6, 2007, č. 1/2, s. 46-47
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 6, 2007, č. 3, s. 45
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 91-93
Annotation: Recenze.
Article
7
Annotation: Mj. s uvedenými studiemi; - s Obrazovými přílohami (s. 159-166), s Textovými přílohami (s. 167-172), s Jmenným (s. 173-177) a Věcným rejstříkem...
Book
8
Annotation: Kolektivní monografie; - s medailony: Autorský tým (s. 300-309); s obr. příl. (s. 321-336); s předmluvou Intermediální poetika příběhu: úvodem...
Book