By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 6, leden 1989, s. 1
Annotation: Báseň, zařazená k článku připomínající výročí sebeupálení J. Palacha před dvaceti lety.
Article
3
In: Severomoravská pasivita [samizdat]. -- [Roč. 1], 1989, č. 1, s. 1-2.
Annotation: Dopis přátelům, z pozůstalosti J. Zrzavého, formou spíše veřejný dopis, v němž autorka připomíná smrt svého syna Jana Zajíce. Dopis obsahuje...
Article
4
online
Webarchiv
In: Prostor : nezávislý časopis [samizdat]. -- Roč. 4, 1989, č. 12, leden, s. 33-35
Annotation: Dopis nalezený v pozůstalosti J. Zrzavého - adresován pravděpodobně jeho rodině, s básní Jana Zajíce na počest J. Palacha; převzato z časopisu...
Article
5
online
Webarchiv
In: Ravt [online]. -- R. 2019, č. 4
Annotation: Úvaha o politických vězních z řad spisovatelů s připojenou básní J. Zajíce; připojena bio-bibliografická poznámka o T. Semotamové.
Article
6
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [6], červen, s. 141-147
Annotation: Čtyři dopisy z pozůstalosti Jana Zrzavého. Tři z nich adresovány Zrzavému, dopis Marty Zajícové má neznámého adresáta.
Article