By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [15]-24
Annotation: Studie se zabývá obscénností v básnické tvorbě J. Krejcarové. Autor vychází z reflexí R. Jakobsona o poetické funkci literatury a soustřeďuje...
Article
2
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 39, 2004, č. 9, s. 16-25
Annotation: Esej interpretující román A. Vášové V Záhradách na pozadí dějinných podob představy ráje, mimo jiné v Komenského skladbě Labyrint světa...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 460-462
Annotation: Úvaha nad jednou studií F. Matejova o lyrice. Zmíněny jsou H. Friedrich, J. F. Lyotard, A. Bžoch, Z. Mathauser, M. Heidegger, H. R. Jauss, W. Iser,...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 463-470
Annotation: Esej analyzující fenomén literární historie v pojmech moci, mapy, archivu, archeologie, palimpsestu, paměti, periodizace, kánonu, polyfokality,...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 52, 2005, č. 1, s. 3-13
Annotation: Portrét P. O. Hviezdoslava v kontextu pojmů moderna, fin de siecle.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 80, 3. 4., s. 16
Annotation: Recenze; též o česko-slovenském literárním kontextu Slobodovy tvorby.
Article
7
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 29, březen, s. 15-19
Annotation: Hlavní referát sympozia.
Article
8
In: Slovak Review. -- ISSN 1335-0544. -- Roč. 13, 2004, č. 1, s. 25-32
Annotation: Studie, analyzující Weinerovo postavení vůči avantgardě (především surrealismu) mimo jiné pomocí pojmu pozdní moderna.
Article
9
10
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 37, 2002, č. 5/6, s. 175
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 6, s. 625-642
Annotation: Studie o vztahu J. Vrchlického ke generaci Moderní revue.
Article
13
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 32, 11. 8., s. 1, 4
Annotation: O postavení slovenské literatury, zejména po roce 1989.
Article
15
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 104, 1988, č. 6, s. 147-148
Annotation: Glosa v rubrice 5 x 5.
Article
16
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 18, 1983, č. 1, s. 95
Annotation: Poznámka k vydání knihy o: Voskovec Jiří, Werich Jan; v rubrice Skusmo píše...
Article
17
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 18, 1983, č. 1, s. 95-96
Annotation: Recenze; v rubrice Skusmo píše...
Article
18
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 24, 1989, č. 9, s. 97
Annotation: Vzpomínka na setkání P. Z. s O. S. a na jejich vzájemnou korespondenci (s úryvkem); k úmrtí O. S.; u básně: Červenka Miroslav, Pohřeb Olega...
Article
19
In: My 91. -- Roč. 15, 1991, č. 26, s. 8
Annotation: Rozhovor.
Article
20
In: Kulturní práce. -- ISSN 0323-0791. -- Roč. 27, 1987, č. 9, s. 7
Annotation: Posjezdová úvaha literárního kritika.
Article