By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 1, únor, s. 46-47
Annotation: Recenze části sborníku příspěvků z vědecké konference 34. ročníku Bezručovy Opavy (1991) týkající se literatury pro děti.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 1, únor, s. 47-48
Annotation: Glosa; převážně o souborné 99 svazkové edici jeho děl.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 1, únor, s. 48-49
Annotation: Referát z čtvrtého neformálního setkání odborníků v oblasti dětské literatury, konaného v Brně 14. 10. 1992.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 4/5, říjen, s. 237
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. [24], 1991, č. 2, s. 77
Annotation: Medailón básníka, prozaika, teoretika literatury pro děti (nar. 16. 4. 1911 Žebětín).
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 36, 1992, č. 6, listopad, s. 328-330
Annotation: Medailón k 80. výročí narození F. T. 24. 10.
Article
7
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 114, 1989/1990, č. 5, leden 1990, s. 318-319
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 2, únor, s. 124-125
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 101, 1986, č. 47, 25. 2., s. 5
Annotation: Konfesně laděný příspěvek v rubrice Slovo k zamyšlení.
Article
10
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 113, 1988/1989, č. 1, září 1988, s. 63-64
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 93, 1968/1969, č. 2, říjen 1968, s. 125
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 12, 1968, č. 8, říjen, s. 478-480
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 2, únor, s. 14-16
Annotation: Zvl. o jeho tvorbě pro děti.
Article
14
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 113, 1988/1989, č. 2, říjen 1988, s. 127
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 3, 1989, č. 2, léto, s. 24-25
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 22, 1989, č. 4, srpen, s. 106
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 5, květen, s. 274-279
Annotation: O jeho vydavatelské produkci určené mládeži či pro mládež vhodné.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 30, 1986, č. 5, květen, s. 265-267
Annotation: K 75. narozeninám 29. 4.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 5, květen, s. 259-264
Annotation: Stať o vztahu K. M. k dětem, literatuře pro děti a dětské četbě.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 10, prosinec, s. 133-134
Annotation: Recenze.
Article