By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 2, 16. 2., s. 7
Annotation: Referát o inscenaci hry J. Klímy v Realistickém divadle.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1971, č. 26, 30. 6., s. 5
Annotation: Na okraj uvedení televizního filmu.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 16, 1967, č. 40, 7. 10., s. 1
Annotation: Programový úvodník nového šéfredaktora po převedení týdeníku SČS do sféry ministerstva kultury a informací.
Article
4
In: Universita Karlova. -- Roč. 14, 1967/1968, č. 6, 29. 11. 1967, s. 2
Annotation: Rozhovor s novým šéfredaktorem o nové koncepci.
Article
5
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 32, 1976, č. 84, 8. 4., s. 4
Annotation: Rozhovor; též o dramatické tvorbě.
Article
6
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 18, 1968, č. 9, 2. 3., s. 38-39
Annotation: Poznámka k otištěným básním.
Article
7
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 6, 1950, č. 212, 8. 9., s. 3
Annotation: Vzpomínkový článek.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 59, 1951, č. 124, 27. 5., příl. Kulturní neděle, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 59, 1951, č. 117, 19. 5., s. 5
Annotation: Zpráva informuje o tříletém výročí úmrtí Petra Jilemnického.
Article
10
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 34 (885), 10. 2., s. [3] - č. 43 (894), 20. 2., s. [3]
Annotation: Próza na pokračování.
Article
11
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 5, 1959, č. 263 (1420), 9. 11., s. 3
Annotation: Kratší próza.
Article
12
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 5, 1959, č. 269 (1426), 16. 11., s. 3
Annotation: Kratší próza.
Article
13
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 5, 1959, č. 281 (1438), 30. 11., s. 3
Annotation: Kratší próza.
Article
14
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 5, 1959, č. 275 (1432), 23. 11., s. 3
Annotation: Kratší próza.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 59, 1951, č. 158, 6. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 59, 1951, č. 159, 9. 7., s. 5
Annotation: Zpráva shrnuje průběh oslav Aloise Jiráska v Litomyšli, které se konaly při příležitosti výročí 100 let od jeho narození.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 60, 1952, č. 27, 1. 2., s. 3
Annotation: Článek o životě a díle Marie Majerové při příležitosti jejích 70. narozenin.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 59, 1951, č. 182, 4. 8., s. 2
Annotation: Zpráva informuje o referátu Vojtěcha Cacha o dramatu na školení začínajících spisovatelů na Dobříši.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 59, 1951, č. 184, 7. 8., s. 2
Annotation: Zpráva informuje, že se Antonín Zápotocký zúčastnil besedy se začínajícími autory v rámci školení na zámku Dobříš.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 59, 1951, č. 188, 11. 8., s. 5
Annotation: Zpráva informuje o přednášce Viléma Závady na školení začínajících spisovatelů na Dobříši.
Article