By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 9, 16. 11., s. 49-51
Annotation: Rozhovor. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Jaromír Zelenka". Navazuje rozbor Zelenkovy poezie na s. 52-54 doplněný o ukázky.
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 4, 1993, č. 4/5 (18), s. 9-10
Annotation: K otištěnému výboru básní K. H. M. (s. 5-8).
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 43, 23. 4., s. 7
Annotation: Společnost Otokara Březiny; o její ustavující schůzi a o úvodním slovu: Kuběna Jiří.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 42, 1986, č. 258, 1. 11., s. 5
Annotation: K 150. výročí úmrtí.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 43, 1987, č. 45, 24. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 44, 1988, č. 99, 28. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 42, 1986, č. 134, 10. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 39, 1983, č. 252, 25. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 45, 1989, č. 131, 6. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 45, 1989, č. 107, 7. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 45, 1989, č. 181, 3. 8., s. 3
Annotation: Recenze; též recenze sbírky: Bednářová Jana, Nahá, trny dotýkaná.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 44, 1988, č. 142, 18. 6., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 43, 1987, č. 4, 6. 1., s. 2
Annotation: Recenze knihy obsahující básně a vzpomínky týkající se Prahy; E. O. je bohemista a překladatel české poezie do angličtiny, pražský rodák...
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 40, 1984, č. 67, 19. 3., s. 2
Annotation: Balbín Bohuslav; recenze.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 43, 1987, č. 29, 5. 2., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 41, 1985, č. 45, 22. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 43, 1987, č. 184, 8. 8., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 45, 1989, č. 247, 19. 10., s. 3
Annotation: Recenze.
Article