By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 153-154
Annotation: Zpráva o konferenci "Arturo Cronia. L'eredità di un maestro a cinquant'anni dalla scomparsa" (Padova, 20.-21. 11. 2017).
Article
2
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 71, 2002, č. 2, s. 231-233
Annotation: Recenze dvou prací italských komparatistů z římské univerzity La Sapienza; zmíněn mj. též Ďurišinův model meziliterárního procesu.
Article
3
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 71, 2002, č. 4, s. 455-457
Annotation: Referát o konferenci; s komentovaným přehledem příspěvků.
Article
4
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 70, 2001, č. 2, s. 281-282
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 63, 1994, č. 1, s. 93-95
Annotation: Recenze tří prací zaměřených na srovnávací výzkum žánrů, mj. též: Od Bachtina k Solženicynovi (Boskovice, Albert 1992, 134 s.) - {Bachtin...
Article
6
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 66, 1997, č. 1, s. 85-88
Annotation: Přehledová stať o uplatňování dekonstrukce v polské literární vědě; zejména o knize W. Rzonci, interpretující dílo C. Norwida.
Article
7
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 66, 1997, č. 2, s. 197-201
Annotation: Úvaha vycházející z podnětů polsko-francouzské konference z roku 1992 a stejnojmenného sborníku příspěvku z ní; s úvodním přehledem aktivit...
Article
8
9
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 2 (19), 2010, n. 4, s. 74-83
Annotation: Studie k novým směrům v současné komparatistice, zejm. k interkulturní komparatistice a imagologii.
Article
10
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 65, 1996, č. 1/2, s. 167-176
Annotation: Nietzsche Friedrich; studie.
Article
11
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 65, 1996, č. 4, s. 522-524
Annotation: Recenze (mj. studie: Ďurišin Dionýz).
Article
12
In: Slovak Review. -- ISSN 1335-0544. -- Vol. 4, 1995, č. 2, s. 173-175
Annotation: Recenze.
Article
13
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 2, p. 14-28
Annotation: Studie věnovaná fenoménu střední Evropy v kontextu literární vědy.
Article
14
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 61, 2016, č. 1/2, s. 15-20
Annotation: Studie analyzuje přístup H. Jelínka k dějinám české literatury, autor se pokouší stručně připomenout opomíjené stránky Jelínkových aktivit,...
Article
15
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2011, č. 8, s. 199-203
Annotation: Recenze.
Article
16
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2007, č. 4, s. 61-69
Annotation: Studie o současném stavu vývoje literárních komparatistických studií v české a slovenské literární teorii.
Article
17
18
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 66, 1997, č. 4, s. 510-511
Annotation: Zpráva o konferenci (v plném, nezkráceném znění vyjde in: Opera slavica 8, 1998, č. 1).
Article
19
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 2, s. 141-142
Annotation: Zpráva o konferenci "Das Jahr 1919 in der mitteleuropäischen Universitätsgeschichte / Leto 1919 v srednjeevropski univerzitetni zgodovini ", pořádané...
Article
20
In: Slovak Review. -- ISSN 1335-0544. -- Sv. 9, 2000, č. 2, s. 193-195
Annotation: Recenze.
Article