By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Zelenková, Anna, 1964-
Published Praha : Nitra : Slovanský ústav AV ČR ; Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2009.
Annotation: Monografie nabízí několik sond do dějin slovensko-českého kulturního dialogu od začátku slovenského národního obrození do meziválečné doby:...
Book
2
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 51-62
Annotation: Studie zkoumá přijetí Rázusova díla českou slovakistikou v prvních letech československého státu; práce čerpá z archivních pramenů.
Article
3
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 138-139
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 9, 2004, č. 2, s. 32-33
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 72, 2003, č. 3, s. 359-362
Annotation: Přehledová recenze dvojčísla (36. a 37. svazku) sborníku (mj. o příspěvku M. Pískové o česko-slovenských vztazích v letech 1848-1849).
Article
6
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 6, Recenzní příloha, s. 4-5
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 69, 2000, č. 2, s. 259-260
Annotation: Referát o průběhu konference; s přehledem příspěvků.
Article
9
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 5, 2000, č. 3, s. 29
Annotation: Glosa k vydání.
Article
10
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 38, 2002, č. 2/4, s. 377-389
Annotation: Referát z konference.
Article
11
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 69, 2000, č. 3, s. 384-386
Annotation: Referát ze sympózia; s přehledem příspěvků.
Article
12
In: O interpretácii umeleckého textu. -- Sv. 24, 2009, s. 105-121
Annotation: Studie; - s medailonkem autorky (s. 122).
Article
13
14
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 104, 2017, č. 4, s. 433-452
Annotation: Studie ve své první části poukazuje na genezi Wollmanova pojetí ústní slovesnosti, jak se formovalo v meziválečném období a také v 50. letech...
Article
15
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 137, 2018, č. 2, s. 476-477
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 80, 2011, č. 1, s. 21-35
Annotation: Stať pojednává o Štúrově politickém názoru a jeho vlivu na vytváření národní identity Slováků.
Article
17
18
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 23, 2020, č. 1, 29. 6., s. 124-126
Annotation: Recenze.
Article
19
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 16, 2006, č. 3, s. 50-51
Annotation: Referát o prezentacích nových knih uvedených autorů v Národní knihovně ČR - Slovanské knihovně, spojených s literárněvědnými setkáními...
Article
20
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 15, 2005, č. 3, s. 36-40
Annotation: Recenze třísvazkového výboru ze sběratelské akce studentů bratislavské Univerzity Komenského, iniciované v r. 1928 F. Wollmanem; též referát...
Article