By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 1, 11. 1., s. 8-9
Annotation: O písních, které skládají a zpívají zpěvačky vystupující pod jménem Sestry Steinovy.
Article
4
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. [1], 2009, č. 1, s. 76-82
Annotation: Analytická studie.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 15, 17. 9., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 17, 15. 10., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 14, 4. 9., s. 12-13
Annotation: Rozbor muzikálu Gentlemani.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 19, 13. 11., s. 10-11
Annotation: O postupném oslabování role subjektu v textech západní pop music a o situaci u nás.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 3, 5. 2., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 16, 4. 10., s. 6
Annotation: O novém CD Radůzy.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 21, 13. 12., s. 8-9
Annotation: O textech J. Schneidera, zejm. o písni Je půl vosmý.
Article
12
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 1, 2009, č. 4, s. 148-156
Annotation: Studie, s kapitolami: Slibná premiéra: Starci na chmelu; Zapojení písniček do syžetu; Rozvinutí žánru: Dáma na kolejích; Kompozice písniček...
Article
13
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 1, 2009, č. 4, s. 164-165
Annotation: Referát o průběhu třídenního pobytu zahraničních bohemistů v Olomouci navazujícího na tři dny strávené v Praze; s dvěma fot. ze slavnostní...
Article
14
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 13, 2009, č. 52, prosinec, s. 21-22
Annotation: Referát o akci.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 4, 18. 2., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 2, s. 375-377
Annotation: Zpráva o konferenci Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec (včetně obrazové dokumentace).
Article
17
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 2, 2010, č. 4, s. 13-15
Annotation: Zpráva o konferenci Dvě dekády demokracie - Česká literatura 1989-2009 (17.-18. 11. 2009); s obrazovou dokumentací.
Article
18
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 5, 2013, č. 1, s. 77-80
Annotation: Recenze druhého vydání monografie J. Prokeše.
Article
19
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 4, 2012, č. 4, s. 303-312
Annotation: Studie zkoumá vliv národních pověstí na hudební alba Meč a přeslice (textař L. Kopecký) a Staré pověsti české (textař J. Krůta).
Article
20
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 8, 2016, č. 1, s. 97-111
Annotation: Studie rozebírá uvedené téma v povídkových souborech "Do vrabců jako když střelí" (1963), "Situace" (1963) a "Disproporce" (1969).
Article