By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 14, 1959, č. [1], s. 242-244
Annotation: Zpráva o vzpomínkové slavnosti.
Article
2
In: Z cest a cestiček. -- s. 7-8
Annotation: Autorský úvod ke knize zážitků a dojmů z cest do cizích zemí, volně navazující na autorovu knihu próz, básní a deníkových záznamů z cest...
Book Chapter
3
In: Jiné texty. -- s. 7-19
Annotation: Svazek obsahuje prózy (zápisky, deníky, eseje, úvahy) a básně z let 1975-1999.
Book Chapter
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 24, 13. 6., s. 13
Annotation: O rozdílném přístupu ilustrátorů J. Zrzavého, A. Diviše a J. Šťourače k dílu.
Article
5
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2002, č. 24, listopad, s. 126-128
Annotation: Nekrolog.
Article
6
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 15, 2002, č. 24, 5. 12., s. 6
Annotation: Text z letáku k výstavě.
Article
7
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2000, č. 18, listopad, s. 33-36
Annotation: Srovnání obou malířů.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 42, 17. 10., s. 6
Annotation: Vzpomínka.
Article
9
by Zemina, Jaromír, 1930-
Published Praha : Torst, 2010.
Annotation: Obsáhlý soubor esejí o výtvarném umění (zejména českém) a umělcích provázaný vzpomínkovými komentáři k jednotlivým textům, mj. s oddílem...
Book
10
In: Neznámý Bohuslav Reynek. -- nestr
Annotation: Úvodní slovo ke katalogu k výstavě (obsahuje výběr kreseb, linorytů, obrazů, cliché-verre a básně ze sbírek Rty a zuby; Smutek země; - s životopisným...
Book Chapter
11
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 1992, č. 18, březen, s. 83-124
Annotation: Rozhovor s historikem a teoretikem umění; též o jeho vztahu k jazyku a literární tvorbě.
Article
12
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2014, č. 57, s. 106-108
Annotation: Úvodní slovo J. Zeminy k vernisáži výstavy P. Petra Krajina pro barona L. M. (Galerie Rubrum, Ostrava, 19. 10. 2012). Na s. 84 je otištěn medailon...
Article
13
In: Úvozy, co nikam nevedou. -- S. 77-93
Annotation: Doslov; - s medailonem autora (přední záložka).
Book Chapter
14
In: Léta v Arnoštově. -- S. 11-21
Annotation: Předmluva autora.
Book Chapter
15
by Zemina, Jaromír, 1930-
Published Řevnice : Arbor vitae, 2017.
Annotation: Sborník komentářů k výstavám českých i zahraničních výtvarných umělců, úvah a glos o umění, galerijní práci a sběratelství, drobných...
Book
16
by Zemina, Jaromír, 1930-
Published Řevnice : Arbor vitae, 2016.
Annotation: Monografie představuje soubor statí psaných většinou jako úvody k výstavním katalogům nebo proslovy k vernisážím, věnují se například postavení...
Book
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 49, 10.-16. 12., s. 6
Annotation: O výtvarném, ale též literárním díle L. N.; rovněž o: Kolář Jiří.
Article
18
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2004, č. 56, říjen, s. 35-50
Annotation: Esej o A. Divišovi a jeho obrazech s tematikou Erbenovy básně; Divišovy ilustrace a báseň Svatební košile otištěny na s. 7-34; na s. 52 připojena...
Article
19
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 25, 2018, č. 4, s. 3-8
Annotation: Článek o okolnostech, jež vedly A. Diviše k tvorbě ilustrací Erbenových balad z "Kytice"; připojeny jsou ukázky ilustrací, rukopis Erbenovy básně...
Article
20
In: Malířské povídky. -- S. 127-132
Annotation: Doslov k doslovu J. Trägera k 1. vydání (1966) s názvem "Malířské povídky Františka Langra" (zde na s. 121-125); s poznámkou vydavatele M. Masákové...
Book Chapter