By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 100, 4. 9., s. 3
Annotation: Stať žádá zhodnocení literatury, co v ní bylo fašistického, měšťáckého a chorobného.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 9, 28. 2., s. 3
Annotation: Příspěvek ředitele Hlavní správy vydavatelství k diskusi probíhající na stránkách Kultury od č. 1/1957. Týká se zásobení předvánočního...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 33, 14. 8., s. 3
Annotation: Medailon k 30. výročí úmrtí A. Sovy.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 227, 16. 8., s. 3
Annotation: Medailon k 25. výročí úmrtí 16. 8.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 6, s. 891-899
Annotation: Rozbor stati V. I. Lenina "O literatuře" jako klíčového textu soudobé literární vědy, důraz na stranickost, realismus a národní charakter literatury.
Article
6
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [4], 1955, č. 19, 6. 5., s. [1]-[2]
Annotation: Zhodnocení práce nakladatelství za uplynulých deset let. Autor se mj. věnuje restrukturalizaci nakladatelství spojené a jejich zestátněním 24....
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1954, č. 58, 28. 2., s. 3
Annotation: Medailon k 90. výročí narození 29. 2.
Article
8
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [9], 1960, č. 31/32, 26. 7., s. [1]
Annotation: Zpráva o knižně vydané průzkumové verzi edičního plánu. Dále vyzývá instituce o pomoc při zpřesňování edičních plánů a nákladů knih.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [9], 1960, č. 41, s. [1]
Annotation: Úvodník informuje o přejmenování časopisu Knižní novinky na Nové knihy a nové podobě časopisu.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [9], 1960, č. 2 (42), s. [1]
Annotation: Anotace knihy.
Article
11
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 9 (54), 1947, č. 23, 6. 6., s. 243-244
Annotation: Referát o dvou výstavách související s knižní kulturou.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [9], 1960, č. 10 (50), 8. 12., s. [4]
Annotation: Stať k výročí Krameriovy České expedice a k otevření kulturního střediska Československého spisovatele.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 37, 11. 9., s. 3
Annotation: Medailon k 90. výročí narození O. Březiny.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 39, 15. 2., s. 2
Annotation: Anketa o připravovaném knihovnickém zákoně.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 3, 21. 1., s. 5
Annotation: Zpráva o Sdružení československých nakladatelství, které bylo ustanoveno k 1. 1. 1960.
Article
16
17
18
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1980, č. 2, s. 40-41
Annotation: O dopisech z 4. 7. a 2. 12. 1897 otištěných Petrem Holmanem ve 4. svazku sborníku Wiener slawistischer Almanach (1979).
Article
19
In: Knihovna. -- ISSN 0139-5335. -- Sv. 5, 1965, s. 5-13
Annotation: Nekrolog.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 44, 1964, č. 185, 5. 7., Příloha, s. 2
Annotation: O veletrhu.
Article