By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Rakovnický historický sborník. -- ISSN 1213-5879. -- Sv. 5, 2004, s. 5-21
Annotation: Edice tří dokumentů, které se týkají osoby tehdejšího kapitulního děkana T. Pešiny z Č.
Article
3
4
by Zilynskyj, Bohdan, 1954- jn19990009427{{{}}}}
Published Mariánská Týnice : Muzeum a galerie severního Plzeňska, 2003.
Annotation: Životopisná studie, s autorovým Úvodem (s. 5) a Doslovem (s. 55) a s kapitolami: Dětství a studia budoucího spisovatele, Ze studenta knězem, Na...
Book
5
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 12, 1999, s. 239-243
Annotation: Životopisná stať a bibliografie.
Article
6
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Sv. 3, 1999, s. 125-136
Annotation: Analýza Fričovy básnické skladby o Václavu IV. (dosud ve většině kompendií /i v NK/ uváděna jako anonymní tisk); s ukázkami.
Article
7
In: Husitský Tábor. -- ISSN 0231-6080. -- Sv. 11, 1994, s. 105-110
Annotation: Příspěvek (v němčině, s českým resumé) na mezinárodním vědeckém sympoziu Jméno Tábora ve světových dějinách, konaném v Táboře 14....
Article
8
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 1993, č. 22, březen, s. 249-259
Annotation: Studie; z ukrajinských literátů žijících v Československu od počátku 20. do poloviny 40. let zmíněni mj. : Malaňuk Jevhen, Samčuk Ulas, Oles...
Article
9
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 35, 1990, č. 3, červen, s. 183-184
Annotation: Konala se 3. 3. 1989 k 175. výročí jeho narození.
Article
10
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 5, 1983, s. 195-231
Annotation: Rozbor různých variant; v příloze otištěna varianta nižší šlechty kouřimského kraje.
Article
11
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 3, 1983, s. 208-215
Annotation: Přehledová stať; v příloze otištěn Přehled dokumentů Archivu hlavního města Prahy ve věci konkursu (s. 216-219, 41 položka) a edice nejzajímavějších...
Article
12
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 5, 1983, s. 151-165
Annotation: O letopisných záznamech v rukopisném sborníku Univerzitní knihovny sign. XIX C 19 z let 1492-1539.
Article
13
In: Pražský sborník historický. -- ISSN 0555-0238. -- Sv. 17, 1984, s. 52-87
Annotation: Komentář k edici letopisných záznamů, dochovaných v rukopisném sborníku XIX C 19 Státní knihovny v Praze.
Article
14
by Zilynskyj, Bohdan, 1954- jn19990009427{{{}}}}
Published Praha : X-Egem pro Výbor "Oni byli první", 1995.
Annotation: Základní přehled dějin a místopisu Ukrajinců v Čechách a na Moravě.
Book
15
16
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 37, 2015, č. 6, červen, s. 22-25
Annotation: Studie se věnuje Husovu kultu v českých zemích.
Article
17
In: Pražský sborník historický. -- ISSN 0555-0238. -- Sv. 25, 1992, s. 29-38
Annotation: Recenze (též konfrontace historických pramenů s: Hájek z Libočan Václav, Kronika česká); v příloze (s. 36-38) otištěna Rekonstrukce pražských...
Article
18
In: Praha. -- ISSN 0322-998X. -- Roč. 14, 1983, č. 2, únor, s. 30-31
Annotation: Hájek z Libočan Václav, Kronika česká; o zdrojích pověsti, z nichž čerpal.
Article
19
online
DOI
In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis. -- ISSN 0323-0562. -- Roč. 58, 2018, č. 1, s. 137-145
Annotation: Studie připisuje autorství článku "Těžký život" ukrajinskému studentu lékařství Ivanu Lukaščukovi a jeho partnerce Růženě Linkové.
Article
20