By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 25-42
Annotation: Studie představuje dva názorové proudy v oblasti jazykové sémantiky barev.
Article
2
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 20, 2020, č. 1, s. 22-54
Annotation: Studie o fikčním a non-fikčním charakteru memoárů I. Herrmanna, mj. při srovnání s literární tvorbou J. Nerudy.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 4, září, s. 617-621
Annotation: Recenze.
Article
4
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 1, p. 92-104
Annotation: Cílem studie je analyzovat narativní strategie románu J. Kratochvila a z dané analýzy vyvodit závěry, které se budou týkat kategorie spolehlivosti/nespolehlivosti...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 14, 6. 9., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
6
7
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 4 [21], 2012, n. 3, p. 53-68
Annotation: Studie zaměřená na textovou analýzu románu J. Drašnara s cílem popsat, jakými prostředky a jakým mechanismem vyprávění je v textu konfigurován...
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 8, 18. 4., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 8, 16. 4., s. 14
Annotation: Příspěvek se zabývá studiemi Znamení zrodu a Šťastný věk a srovnává je s knihou D. Hodrové.
Article
10
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. [1], 2009, č. 1, s. 178-192
Annotation: Srovnávací analytická studie.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 10, 17. 5., s. 14
Annotation: Rozbor.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 19, 17. 11., s. 21
Annotation: Recenze sborníku z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PedF UJEP v Ústí nad Labem.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 1, 5. 1., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
14
15
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 11, 2011, č. 2, s. 97-112
Annotation: Studie představující rytmus jako výrazný stylový i strukturně-sémantický prostředek jednotlivých rovin textové výstavby níže zmíněné...
Article
16
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 4, 2012, č. 3, s. 251-255
Annotation: Recenze českého překladu monografie T. Todorova.
Article
17
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 3, s. 91-104
Annotation: Obsáhlá recenze cestovních deníků K. Krameria (s reprodukcemi kreseb autora a K. H. Máchy).
Article
18
by Změlík, Richard, 1978-
Published Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015.
Annotation: Monografie prezentuje na příkladu autorského korpusu Jana Čepa badatelské výsledky, které směřují k vytvoření základního autorského frekvenčního...
Book
19
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 1, s. 215-221
Annotation: Recenze monografie A. Jedličkové.
Article
20
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 1, s. 205-206
Annotation: Referát o olomoucké konferenci Místo - prostor - krajina.
Article