By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 21-22
Annotation: Článek se věnuje dvěma momentům teoretického odkazu K. Teiga (obecně estetická koncepce českého meziválečného strukturalismu; svoboda člověka...
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [7], září, s. [89]-[104]
Annotation: Studie o díle B. Hrabala - především o autorech, směrech filozofických a literárních konstituujících jeho autorský styl.
Article
3
In: Haňťa press. -- R. 1989, č. 3/4, s. 5-25
Annotation: Esej o motivické základně díla B. Hrabala a inspiraci dalšími autory a filozofy.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 19, 15. 11., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 5, 1957, č. 2, duben, s. 274-279
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 60, 2012, č. 6, prosinec, s. 955
Annotation: Medailon k 70. narozeninám V. Tomka.
Article
7
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 176-181
Annotation: Studie mapující možné prameny Masarykova filozofického postoje - myšlení F. Brentana, A. Comta a Platona.
Article
8
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 129, 2006, č. 1/2, s. 177-188
Annotation: S poznámkou Tento příspěvek byl přednesen v Pražském lingivstickém kroužku dne 24. ledna 2005.
Article
9
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 48, 2000, č. 2, duben, s. 301-314
Annotation: Ediční poznámka k úrývkům ze zápisků.
Article
10
In: Putování slepého hada za pravdou. -- s. 135-140
Annotation: Doslov k prvnímu úplnému překladu Klímova textu pořízenému z původního rukopisu z r. 1918 (dosud byla vydána jen úvodní kapitola v překladu...
Book Chapter
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 4, srpen, s. 530-531
Annotation: Nekrolog.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 5, s. 565-567
Annotation: Paralely mezi tvorbou uvedených autorů.
Article
13
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 1994, č. 11, s. 43
Annotation: Úvodní poznámka k 3 otištěným dopisům (adresátky: Kösslová Marie - 14. 8. 1918, Lososová Kamila - 4. a 11. 8. 1925).
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 266, 12. 11., příl. Národní 9, č. 46, s. 4
Annotation: Zpráva o sympoziu J. L. Fischer a filozofie 20. století, pořádaném Palackého univerzitou v Olomouci.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 19, 17. 11., s. 1, 4
Annotation: S poznámkou Předneseno na konferenci Veritas vincit pořádané 20. 10. 1994 v Praze ve vile Lanna v Praze.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 190, 19. 8., příl. Národní 9, č. 33, s. 3
Annotation: K dvojímu jubileu (22. 8. 1878 - 19. 4. 1928).
Article
17
In: Jarmark umění. -- R. 1991, č. 2, duben, s. 1-3
Annotation: Přetištěno z: Filosofický časopis, 1990, č. 1/2.
Article
18
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 12, 1992, č. 4, s. 37-39
Annotation: Úvaha o neseriózních praktikách při vydávání textů L. K.
Article
19
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 38, 1990, č. 1/2, únor, s. 213-221
Annotation: Stať z rukopisného sborníku Corona amicorum (1983) k 60. narozeninám R. K.; připojeny německy psaný nekrolog R. K. (11. 12. 1923-6. 12. 1989) (s....
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 52, 28. 12., s. 2
Annotation: Nekrolog k 6. 12.
Article