By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 59, 2018, H. 2, S. 173-176
Annotation: Článek o obrazu fotbalu v české literatuře před rokem 1945, mj. o románech K. Poláčka "Muži v offsidu" a E. Basse "Klapzubova jedenáctka".
Article
2
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 226-229
Annotation: Recenze na soubor povídek M. Markové "Familienalbum".
Article
3
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 16, 2002, s. 179-181
Annotation: Recenze sborníku vydaného současně německy a česky.
Article
5
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 15, 2001, s. 95-112
Annotation: Studie, s kapitolami: Anfänge des Fussballs in Böhmen, Die "goldene Zeit" des Fussballs in der Ersten Republik, Sport als Teil einer vorgeblichen Normalität...
Article
8
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-626-5. -- Bd. 8, 2000, s. 247-284
Annotation: Srovnávací studie, s kapitolami: Fussball in der deutschen Öffentlichkeit: Von der "schönsten Nebensache der Welt" zum inellektuellen Modetrend, Fussball...
Article
9
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 44, 2003, Heft 1, s. 253-256
Annotation: Recenze německé edice prvního úplného vyd. Fučíkovy Reportáže z r. 1995; s výtkami k posunům v překladu poprvé zveřejněných pasáží,...
Article
10
11
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 46, 2005, Heft 1, s. 266-269
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 43, 2002, Heft 1, s. 224-226
Annotation: Referát o konferenci (navazující na stejnojmennou konferenci v Mnichově v listopadu 2000), s komentovaným přehledem příspěvků.
Article
13
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 43, 2002, Heft 1, s. 291-293
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 46, 2005, Heft 2, s. 516-518
Annotation: Recenze.
Article
15
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 161, 12. 7., příl. Orientace, s. vii
Annotation: Rozhovor o společenské roli fotbalu za první republiky a o reflexích tohoto sportu v dílech českých a německých literátů. Autor na toto téma...
Article
18
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 45, 2004, Heft 2, s. 519-521
Annotation: Referát o konferenci, s komentovaným přehledem (mj. uvedených) příspěvků.
Article
19
Annotation: S biogramy: Autoři publikace (s. 412-422, s fot.), se jmenným rejstříkem (s. 423-446); - mj. s uvedenými příspěvky.
Book