By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 9, 3. 3., s. 2
Annotation: Zpráva o šestnáctidílném cyklu poezie vysílaném Čs. rozhlasem. První pořad (3. 3.) je věnován K. Bieblovi.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 40, 6. 10., s. 2
Annotation: Zpráva.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 17, 28. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o večeru PEN klubu 27. 4.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 17, 28. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o ustanovení předsednictva 26. 4. Předsedou se stal F. Hrubín.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 14, 3. 4., s. 4
Annotation: Glosa k polemice krajského olomouckého nakladatelství s kritikou Z. Vavříka (Literární noviny) knihy Ztracená stopa.
Article
6
7
8
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 4, 29. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o chystaném vydání knihy B. Hrabala Skřivánek na niti.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 5, 5. 2., s. 2
Annotation: Glosa o uvedení filmu O věcech nadpřirozených a přípravě filmu První parta (po desetiletém opomíjení jeho díla).
Article
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 18, 7. 5., s. 6
Annotation: Poznámka o opatřeních ke zlepšení jejich činnosti.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 3, 17. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o vzpomínkových večerech a o výstavě v PNP k 60. výročí narození.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 20, 16. 5., s. 2
Annotation: Medailonky a fotografie laureátů.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 38, 19. 9., s. 2
Annotation: Zpráva o otištění v 9. čísle měsíčníku Červený květ.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 45, 6. 11., s. 6
Annotation: Zpráva o překladech do ruštiny, polštiny a němčiny.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 39, 29. 9., s. 2
Annotation: Zpráva o otevření výstavky o V. M. Sychrovi [pravděpodobně šlo o Matěje Josefa Sychru] ve Žďáře nad Sázavou 2. 10.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 23, 9. 6., s. 8
Annotation: Zpráva o otištění v sovětské literární revue Zvezda. Přeložil I. Ivanov.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 49, 8. 12., s. 2
Annotation: Zpráva. Titul národní umělec byl udělen K. Novému, řád republiky J. Taufrovi, zasloužilý umělec T. Svatoplukovi a F. Branislavovi.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 29, 21. 7., s. 2
Annotation: Zpráva.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 34, 25. 8., s. 2
Annotation: Zpráva o odhalení pamětní desky v Budislavi dne 4. 9. 1960.
Article