By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


181
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1990, č. 34, 24. 8., s. 26-27; č. 35, 31. 8., s. 54-55
Annotation: Vzpomínky redaktora samizdatové Česká expedice na vznik knihy; původní rukopis vyšel v roce 1989 v samizdatovém časopise Pokus.
Article
182
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 35, 10. 2., s. 5
Annotation: Justl Vladimír; doplnění jeho článku O poezii na prahu roku 1990 (LD, 27. 1.); mj. o strojopisném sborníku Na střepech volnosti, Česká expedice.
Article
183
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 186, 11. 8., s. 5
Annotation: O samizdatových sbírkách básní I. B. Poblíž katedrál, usp. Jiří Hynek (vl. jm. Jaromír Hořec), Praha, Česká expedice 1981; Erbovní znamení,...
Article
184
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 216, 15. 9., s. 5
Annotation: O významu samizdatu, nynějších edicích někdejších samizdatových titulů a o dokumentačním středisku v Scheinfeldu.
Article
185
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 252, 27. 10., s. 5
Annotation: K 85. výročí narození 18. 8.
Article
186
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 286, 6. 12., s. 11
Annotation: Svaz českých spisovatelů; fejeton k ukončení jeho činnosti 15. 12.
Article
187
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 299, 21. 12., s. 5
Annotation: Fejeton o posledním sjezdu Svazu čs. spisovatelů na Dobříši 15. 12.
Article
188
In: Reportér. -- ISSN 0486-4433. -- Roč. 5, 1990, č. 18, 21. 9., s. 16-17
Annotation: Česká expedice; o samizdatové edici.
Article
189
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1990, č. 47, 20. 11., s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
190
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 49, 5. 12., příloha "nk", s. 3
Annotation: Recenze (A. K. se narodil 31. 8. 1924 v Brně).
Article
191
In: Národní politika. -- Roč. 22, 1990, č. 2 (246), únor, příl. Zvon, s. 1-2
Annotation: O české literatuře v 70.-80. letech, zejména o jejím exilovém a samizdatovém proudu; přetištěno z: Lidová demokracie (1989-?), Brno.
Article
192
In: Občanský deník. -- ISSN 0862-707X. -- Roč. 1, 1990, č. 150, 26. 10., příl. Na konec týdne, č. 26, s. 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
193
In: Obrana lidu. -- ISSN 0231-6218. -- Roč. 49, 1990, č. 14 (nedělní), 7. 4., s. 8
Annotation: Rozhovor s básníkem, vydavatelem samizdatové edice Česká expedice.
Article
194
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 288, 7. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor v souboru Šéfredaktore, na slovíčko!, věnovaném bývalým redaktorům MF.
Article
195
In: Chudý chlapec, který se proslavil. -- S. 5-6
Annotation: Předmluva k životopisu: Masaryk Tomáš Garrigue.
Book Chapter
196
In: Variace na zločiny. -- S. 125-126
Annotation: Doslov k výboru příběhů publikovaných v Magnetu v letech 1967-1970, autoři: Budín Stanislav, Kettner Petr - Jedlička I. M., Kulka Erich - Trochtová...
Book Chapter
197
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 47, 1991, č. 102, 2. 5., s. 10
Annotation: O některých aspektech nového zákona o vydávání periodických a neperiodických publikací.
Article
198
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 47, 1991, č. 91, 18. 4., s. 10
Annotation: Přehledový článek; též recenze skript Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu, zprac. kol. (Machala Lubomír, Burian Václav, Galík...
Article
199
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 47, 1991, č. 35, 11. 2., s. 4
Annotation: Dopis v rubrice Z dopisů čtenářů, opravující nesprávně užívaný název autorova rodiště (spr. Chust na Podkarpatské Rusi).
Article
200