By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


181
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 132 (983), 7. 6., s. [3]
Annotation: Reportáž se věnuje tvůrčí činnosti J. Š. Kubína.
Article
182
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 132 (983), 7. 6., s. [3]
Annotation: Zpráva upozorňuje na výročí narození M. Pujmanové a na vydaný 9. svazek jejích sebraných spisů
Article
183
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 206 (1057), 2. 9., s. [3]
Annotation: Zpráva informuje o putovní výstavě českých knih v SSSR.
Article
184
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 216 (1067), 13. 9., s. [3]
Annotation: Stať se věnuje osobě a dílu O. Březiny.
Article
185
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 3, 1957, č. 76 (620), 30. 3., Literární příl., č. 9, s. [3]
Annotation: Článek o časopisecky vydávaných knihách.
Article
186
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 239 (1090), 10. 10., s. [3]
Annotation: Referát o filmové adaptaci.
Article
187
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 242 (1093), 14. 10., s. [3]
Annotation: Recenze.
Article
188
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 244 (1095), 16. 10., s. [3]
Annotation: Recenze.
Article
189
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 248 (1099), 21. 10., s. [3]
Annotation: Referát o rozhlasové inscenaci.
Article
190
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 3, 1957, č. 67 (611), 20. 3., s. [3]
Annotation: Recenze divadelní adaptace básně J. Hory a zamyšlení nad Divadlem poesie jako takovým.
Article
191
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 3, 1957, č. 70 (614), 23. 3., Literární příl. Večerní Prahy, č. 8, s. [3]
Annotation: Článek o dopisech došlých do ankety Čs. rozhlasu o nejlepších knihách roku 1956.
Article
192
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 275 (1126), 22. 11., s. [3]
Annotation: Stať se věnuje několika knihám cestopisných reportáží.
Article
193
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 277 (1128), 25. 11., s. [3]
Annotation: Zpráva.
Article
194
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 277 (1128), 25. 11., s. [3]
Annotation: Zpráva o literární konferenci.
Article
195
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 255 (1106), 30. 10., s. [3]
Annotation: Rubrika informuje o nových knihách.
Article
196
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 260 (1111), 5. 11., s. [3]
Annotation: Stať se věnuje osobě a dílu G. Včeličky.
Article
197
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 3, 1957, č. 122 (666), 25. 5., Literární příl., č. 14, s. [3]
Annotation: Článek k 15. výročí úmrtí V. Vančury.
Article
198
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 299 (1150), 20. 12., s. [3]
Annotation: Recenze.
Article
199
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 299 (1150), 20. 12., s. [3]
Annotation: Referát o rozhlasové inscenaci.
Article
200
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 4, 1958, č. 301 (1152), 23. 12., s. [3]
Annotation: Zpráva informuje o rozhlasové adaptaci Vrchlického básně Šárka.
Article