By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


201
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 47, 1991, č. 22, 26. 1., s. 4
Annotation: Poznámka k zániku časopisu (vycházel 1981-1990) a k ediční činnosti nakladatelství PmD - Poezie mimo domov v Mnichově.
Article
202
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1991, č. 17, 24. 4., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
203
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 8, [duben 1991], s. 40-45
Annotation: Esej.
Article
204
In: List pro literaturu. -- Roč. 2, 1991, č. 3, květen/červen, s. 14-15
Annotation: Esej z roku 1987; psáno původně pro sborník Na střepech volnosti - neuveřejněno.
Article
205
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 1, [září 1991], s. 46-47
Annotation: Recenze.
Article
206
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 47, 1991, č. 278, 28. 11., s. 6
Annotation: Příspěvek k biografii F. K.; též o dalších židovských autorech.
Article
207
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 47, 1991, č. 279, 29. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
208
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 9, 11. 1., s. 4
Annotation: O studii: Pfaff Ivan, Cesta Jana Nerudy k polské revoluci, Zeitschrift für Ostforschung.
Article
209
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 1991, č. 30, s. 30-31
Annotation: Medailón literárního kritika a publicisty (zemř. 25. 12. 1982, Praha); k otištěnému úryvku (s. 32-42) z rukopisné monografie o knize: Čapek Josef,...
Article
210
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 15, 18. 1., s. 4
Annotation: Recenze; též kritika jiné antologie francouzských překladů české a slovenské poezie (Paris, Messidor 1987), vydané v koprodukci s UNESCO.
Article
211
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 17, 21. 1., s. 4
Annotation: Poznámka k vydání; též o samizdatech textů J. H.
Article
212
In: Knihy 91. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 1, 1991, č. 2, 16. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
213
In: Studentské listy. -- ISSN 0862-6049. -- Roč. 2, 1991, č. 19/20, září/říjen, s. 13
Annotation: O české poezii v druhé polovině 40. a v 50. letech a o aféře s pamfletem na poezii V. N. Socialistická láska; polemika s: Brousek Antonín, Na...
Article
214
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1992, č. 3, 11. 2., s. 6
Annotation: Recenze s úvahou o významu exilových a samizdatových nakladatelství.
Article
215
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1992, č. 4, 25. 2., s. 6
Annotation: Recenze knihy obsahující příspěvky: Šimečka Milan, Rothkirchenová Livie, Schmidtová-Hartmannová Eva, Dagan Avigdor - Fischl Viktor.
Article
216
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 48, 26. 2., s. 4
Annotation: Referát o pořadu poezie básníků vězněných v 50. letech v Muzeu české literatury na Strahově.
Article
217
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 60, 11. 3., s. 4
Annotation: Referát o pořadu z poezie J. K. v Muzeu české literatury v rámci Strahovských čtvrtků.
Article
218
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 65, 17. 3., s. 4
Annotation: Referát o autorském večeru ve Viole.
Article
219
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 7, 26. 2., s. 8
Annotation: Komentář uspořadatele k 3. vyd.
Article
220
In: Knihy 92. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 2, 1992, č. 10, 16. 3., s. 16
Annotation: Rozhovor, zejména o básnické sbírce Bohemus; též o nakladatelství Česká expedice.
Article