By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


221
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 171, 25. 7., s. 17
Annotation: Nekrolog k úmrtí dramatika; též o českých překladech jeho děl.
Article
222
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 192, 18. 8., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Esej se zaměřením na úroveň českého divadla ("V Čechách sídlil divadelní bůh").
Article
223
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 196, 23. 8., s. 15
Annotation: O chystaném scénickém čtení hry 26. 9. v Městské knihovně v rámci projektu Ústně více chystaného Knihovnou Václava Havla a proponovaného...
Article
224
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 223, 24. 9., s. 18
Annotation: Nekrolog k úmrtí ve věku 73 let.
Article
225
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 44, 4. 11., s. 6-7
Annotation: Rozbor kulturních rubrik ústředních deníků.
Article
226
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 7, 1998, č. 22, 22. 12., s. 11
Annotation: Polemická reakce kritičky na článek J. Hermana Abych jednomu prospěl a druhému poškodil? (DN č. 20/1998), polemizující s její statí o úrovni...
Article
227
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 7, 1998, č. 4, 17. 2., s. 11
Annotation: Glosa k Justově kritice divadelněhistorického televizního seriálu H. Albertové.
Article
228
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 270, 20. 11., s. 21
Annotation: Zpráva o rozhodnutí dramatika odstoupit z vedení festivalu po dvanácti letech jeho existence.
Article
229
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 280, 1. 12., s. 16
Annotation: O projektu filmového režiséra J. Brabce.
Article
230
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 286, 8. 12., s. 3
Annotation: O výstavě připravené jako "pilotní projekt" Knihovny Václava Havla k otevření v Hergetově cihelně na Malé Straně 10. 12.; pod nadtitulkem Comeback...
Article
231
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 290, 13. 12., s. 19
Annotation: O budoucím osudu instituce a jejím možném splynutí s Národní knihovnou či Národním muzeem.
Article
232
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 293, 17. 12., s. 17
Annotation: Referát odkazující mj. k starší dramatizaci díla od R. Pohorské.
Article
233
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 298, 22. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o úspěchu inscenace newyorského souboru True Comedy Theatre Company v novém překladu Š. Šimka; s citátem z článku J. Barryho v týdeníku...
Article
234
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 8, 10. 1., s. 20
Annotation: Polemika s recenzí R. Sikory (Literární noviny č. 50/2007).
Article
235
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 34, 9. 2., s. 13
Annotation: Komentář v rubrice Propadliště Jany Machalické, kritizující mj. H. Pawlowskou a její nové literárně kritické působení v Českém rozhlasu.
Article
236
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 44, 21. 2., příl. Kulturní premiéry, s. 4
Annotation: O příčinách neúspěchu Pitínského inscenace v brněnském Hadivadle (prem. 14. 2. 2008); s odkazem na studii E. Šormové o Burianově hře (Divadelní...
Article
237
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 44, 21. 2., příl. Kulturní premiéry, s. 4
Annotation: Glosa pozastavující se nad kompetentností M. Urbana hodnotícího (Divadelní noviny č. 3/2008) práci režiséra M. Krobota v Dejvickém divadle.
Article
238
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 45, 22. 2., s. 18
Annotation: Referát o další (3.) části cyklu Městské knihovny, věnovanému tvorbě V. Havla v 70. letech 20. století; mj. o jeho dopisech J. Grossmanovi interpretovaných...
Article
239
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 84, 9. 4., s. 18
Annotation: Zpráva o chystaném prvním zahraničním uvedení hry (Orange Tree Theatre, prem. 22. 9. 2008, režie Sam Walters) a dalších plánovaných uvedeních...
Article
240
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 159, 9. 7., příl. Orientace, s. 32
Annotation: Recenze audionahrávek rozhlasových inscenací aktovek Anděl strážný (1968, režie Josef Melč) a Vernisáž (1992, režie Lída Engelová), vydaných...
Article