By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


221
online
Webarchiv
In: Klub knihomolů [online]. -- 25. 6. 2015
Annotation: Medailon L. Vaculíka; připojeny ukázky fejetonů.
Article
222
In: Nové obzory [samizdat]. -- R. 1989, č. [5], s. [133]
Annotation: Článek o brutalitě a násilí v řadách uniformovaných složek režimu, ale i mezi civilisty; s datací 5. února 1989.
Article
223
In: Nové obzory [samizdat]. -- R. 1989, č. [5], s. [4]-[5]
Annotation: Článek o okolnostech vzniku manifestu "Dva tisíce slov" s dalšími upřesňujícími informacemi, zejména adresovanými ke slovenské části obyvatelstva.
Article
224
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 12, červen, s. 15-16
Annotation: Fejeton tematizující práci na zahradě a hubení kosů v souvislosti s politickým vývojem v Československu od vzniku republiky po normalizaci.
Article
225
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 18, říjen, s. 19-20
Annotation: Fejeton tematizující demokratizaci Sovětského svazu a demonstrace u příležitosti dvacátého výročí srpnové okupace; s datací září 1988.
Article
226
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [14], 1991, č. [1], s. 8-9
Annotation: Úvaha L. Vaculíka podnícená výročním setkání chartistů v Praze. Vaculík se zamýšlí nad úlohou Charty 77 po roce 1989 a zda není čas ji...
Article
227
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 15. 11. 2007
Annotation: Rozhovor s L. Vaculíkem u příležitosti vydání knihy "Hodiny klavíru".
Article
228
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 70, 24. 3., s. 12
Annotation: Polemika s články P. Zídka (LN 28. 2. a 12. 3.) a s článkem (nejmenovaného) Metoděje Chytila Knihy H&Z slušný člověk nečetl o politickém konjunkturalismu...
Article
229
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 34, 10. 2., s. 12
Annotation: Gratulace k devadesátinám M. Zikmunda 14. 2.; v rubrice Poslední slovo.
Article
230
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 7, 9. 2., s. 2
Annotation: Pozdravná glosa k jubileu M. Zikmunda.
Article
231
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 29, 17. 7., s. 2
Annotation: Odpověď na jeho článek, týkající se podílu L. V. na proměnlivé úrovni deníku Lidové noviny.
Article
232
In: Zvuk. -- ISSN 1214-0139. -- Roč. 5, 1999, jaro, s. 7
Annotation: Dopis (část jako faksimile) s gratulací k osmdesátinám 14. 2.
Article
233
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 7, 17. 2., s. 8
Annotation: Projev k sedmdesátinám cestovatele 14. 2. 1989; s autorovu aktualizační úvodní poznámkou.
Article
234
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 11, 14. 1., s. 16
Annotation: Reportáž v rubrice Poslední slovo; mj. o výstavě díla (též literárního) cestovatelské dvojice.
Article
235
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 71, 25. 3., s. 16
Annotation: Nekrolog v rubrice Poslední slovo.
Article
236
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 29, 21. 7., s. 3
Annotation: Autobiografický fejeton rekapitulující vlastní čtenářský vývoj.
Article
237
In: Československý fejeton/fejtón 1975 - 1976 [samizdat]. -- S. [1]-3
Annotation: Předmluva sborníku fejetonů českých a slovenských zakázaných autorů; L. Vaculík mj. obhajuje legálnost literárních aktivit zde prezentovaných...
Book Chapter
238
In: Československý fejeton/fejtón 1975 - 1976 [samizdat]. -- S. 85-90
Annotation: Fejeton o Svátku práce r. 1975 se ohlíží za tím vším, co se v české společnosti změnilo od té doby, kdy tento svátek ve svém proslulém...
Book Chapter
239
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 6, 13. 6., s. 15-17
Annotation: Rozhovor.
Article
240
online
Webarchiv
In: Lidové noviny [samizdat]. -- Roč. [1], 1988, č. 1, leden, s. 18
Annotation: Cena Jaroslava Seiferta; s uvedením Vaculíkovy poznámky o vlastní fejetonové tvorbě.
Article