By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 81, 5. 4., s. 14
Annotation: Medailon J.V. Sládka.
Article
22
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 87, 12. 4., s. 14
Annotation: Medailon J. Š. Baara.
Article
23
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 97, 26. 4., s. 14
Annotation: Medailon K. Maška.
Article
24
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 131, 7. 6., s. 14
Annotation: Medailon J. Cipra.
Article
25
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 159, 12. 7., s. 14
Annotation: Medailon J. Hanuše.
Article
26
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 171, 26. 7., s. 14
Annotation: Medailon O. Haeringa.
Article
27
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 200, 29. 8., s. 14
Annotation: Vzpomínka na V. Kotvu, který V. Ebra učil hrát divadlo v ochotnickém souboru, z připravované knihy "Slavné osobnosti".
Article
28
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 206, 5. 9., s. 14
Annotation: Vzpomínka na setkání s J. Fojtíkem, které proběhlo na výstavě obrazů J. Velčovského.
Article
29
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 213, 13. 9., s. 14
Annotation: Medailon F. Branislava.
Article
30
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 212, 12. 9., s. 14
Annotation: Vzpomínka na L. Skořepovou z připravované knihy "Slavné osobnosti".
Article
31
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 218, 19. 9., s. 14
Annotation: Vzpomínka na J. Marka z připravované knihy "Slavné osobnosti". Autor zmiňuje, že o J. Markovi se dočteme i v dalším chystaném rukopisu "Zorničky...
Article
32
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 219, 20. 9., s. 14
Annotation: Medailon M. Bureše.
Article
33
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 230, 4. 10., s. 14
Annotation: Medailon V. Řezáče.
Article
34
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 15, 18. 1., s. 14
Annotation: Hádanka, kdo je autorem románu "Zahradníkům rok" obsahuje krátký medailon V. Shocka.
Article
35
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 189, 16. 8., s. 14
Annotation: Ukázka z připravované knihy "Slavné osobnosti" o G. Vránové.
Article
36
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 20, 24. 1., s. 14
Annotation: Vzpomínka mj. na sbírání kuriózních přeřeků zákazníků knihkupectví, které vyšly několikrát i tiskem.
Article
37
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 20, 24. 1., s. 14
Annotation: Hádanka, kdo je autorem románu "Poklad" obsahuje krátký medailon A. Jiráska.
Article
38
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 9, 11. 1., s. 14
Annotation: Hádanka, jaké je vlastní jméno spisovatele, o kterém je uvedený krátký medailon.
Article
39
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 14, 17. 1., s. 14
Annotation: Ukázka z připravované knihy "Slavné osobnosti" o J. Ješovi.
Article
40
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 201, 30. 8., s. 14
Annotation: Ukázka z připravované knihy "Slavné osobnosti" o J. Boudovi.
Article