By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 21, 18. 5., příl. Nové knihy, s. A
Annotation: Recenze.
Article
22
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 13, 25. 6., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
23
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 15, 17. 9., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
24
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 19, 12. 11., s. 7
Annotation: Odpověď na polemiku O. Macury (Tvar č. 17/2009) s recenzí E. Klíčové (Host č. 7/2009).
Article
25
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 20, 26. 11., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
26
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 21, 10. 12., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
27
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 18, 4. 11., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
28
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 20, 2. 12., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
29
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 2, 20. 1., s. 22
Annotation: Recenze knihy, která je založena na zkoumání veršů O. Březiny a B. Reynka.
Article
30
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 9, 28. 4., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
31
32
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2012, č. 18, 30. 4.-6. 5., s. 63
Annotation: Recenze.
Article
33
34
35
36
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 16, 6. 10., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
37
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 279, 30. 11., s. 10
Annotation: Pokračování polemiky; s dovětkem J. Peňáse.
Article
38
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 6, 18. 3., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
39
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 8, 15. 4., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
40
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 9, 29. 4., s. 20
Annotation: Recenze.
Article